•  
 
Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku

Harmonogramy jednotlivých studijních období jsou ukládány v Informačním systému. Obsahují zejména vymezení období výuky, zkouškového období, období prázdnin a dále např. období pro registraci a zápis předmětů, pro podávání žádostí o zápis do následujícího semestru, datum zveřejnění rozvrhu aj.

Harmonogram naleznete v ISu

Zpřesnění harmonogramu pro absolventské ročníky - jaro 2017

 • Výuka ve zkráceném semestru 20. 2. 2017 do 2. 4. 2017 (6 týdnů)
 • Zkouškové období ve zkráceném semestru 2. 4. 2017 - 20. 4. 2017

Informace pro účastníky CŽV

Harmonogram akademického roku pro CŽV najdete v sekci CŽV.

Organizace praxí 2016/2017

Upozornění: V rozmezí dní konání praxí výuka příslušných ročníků odpadá.

 • podzimní semestr probíhá od 19. 9. do 17. 12. 2016
 • jarní semestr probíhá od 20. 2. do 20. 5. 2017

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Termíny průběžných praxí v akademickém roce 2016/2017:
Prezenční studium:
1. ročník: KAŽDÝ PÁTEK V SEMESTRU (ZS1BP_APP1, ZS1BP_APP2)
2. ročník: KAŽDÝ PÁTEK V SEMESTRU (ZS1BP_APP3, ZS1BP_APP4)
3. ročník:  21. 11. – 25. 11. 2016 (ZS1BP_APP5)
                 3. 4. – 7. 4. 2017 (ZS1BP_APP6)

Kombinované studium:
1. ročník: TERMÍN SI VOLÍ STUDENT INDIVIDUÁLNĚ / 1 a 3 dny v semestru
(ZS1BK_APP1, ZS1BK_APP2)
2. ročník: TERMÍN SI VOLÍ STUDENT INDIVIDUÁLNĚ / 3 a 4 dny v semestru
(ZS1BK_APP3, ZS1BK_APP4)
3. ročník: TERMÍN SI VOLÍ STUDENT INDIVIDUÁLNĚ / 1 a 1 týden v semestru
(ZS1BK_APP5, ZS1BK_APP6)

Termíny souvislých praxí v akademickém roce 2016/2017:
Prezenční studium:

4. ročník: 7. 11. – 25. 11. 2016 (ZS1MP_SPP1)
              20. 3. – 7. 4. 2017 (ZS1MP_SPP2)
5. ročník: 5. 9. – 23. 9. 2016 (ZS1MP_SPP3)
              20. 2. – 17. 3. 2017 (ZS1MP_SPP4)
Poznámka: jarní praxi v 5. ročníku je možné po domluvě upravit s ohledem na termín jarních prázdnin v daném regionu.

 Kombinované studium:
4. ročník: TERMÍN SI VOLÍ STUDENT INDIVIDUÁLNĚ / 2 a 2 týdny v semestru
(ZS1MK_SPP1, ZS1MK_SPP2)
5. ročník: TERMÍN SI VOLÍ STUDENT INDIVIDUÁLNĚ / 3 a 3 týdny v semestru
(ZS1MK_SPP3, ZS1MK_SPP4)
Poznámka: v době rozvrhované výuky na fakultě je student na praxi omluven.

UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podzimní semestr 2016:
1. ročník: 17. – 20. 10. 2016 (MSBP_VMPP)  
                2. – 4. 11. 2016 (MSBK_VMPP)         
2. ročník: KAŽDÉ ÚTERÝ 8.25 – 10.05 h (MSBP_PPP2)           
              18. a 25. 11. 2016 (MSBK_PPP2)          
3. ročník: 26. 9. – 14. 10. 2016 (MSBP_SPP1)          
               TERMÍN SI VOLÍ STUDENT INDIVIDUÁLNĚ, 3 týdny v semestru (MSBK_SPP1)

Jarní semestr 2017:
1. ročník: KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ 7.30 – 11.00 (MSBP_PPP1)         
              24. 3. a 21. 4. 2017 (MSBK_PPP1)       
2. ročník: 24. – 28. 4. 2017 (MSBP_PPP3)         
              24. 3. a 21. 4. 2017 (MSBK_PPP2)     
3. ročník: 20. 2. – 10. 3. 2017 (MSBP_SPP2)           
               TERMÍN SI VOLÍ STUDENT INDIVIDUÁLNĚ, 3 týdny v semestru (MSBK_SPP2)

OBOROVÉ PRAXE v akademickém roce 2016/2017

3. ročník bakalářského studia pedagogického asistentství dvou oborů pro ZŠ, Lektorství cizích jazyků
Oborová praxe: 3. 10. – 14. 10. 2016 v podzimním semestru 2016

3. ročník bakalářského studia - obory se zaměřením na vzdělávání
Pedagogicko-psychologická praxe (průběžně): 19. 9. – 17. 12. 2016 v podzimním semestru 2016 nebo 20. 2. – 20. 5. 2017 v jarním semestru 2017

PRAXE SPOLEČNÉHO ZÁKLADU v akademickém roce 2016/2017

Navazující magisterské studium prezenční

poznámka: místo xx je v kódu zkratka studovaného oboru

•    Učitelská praxe 1 - průběžná - termín: 10. 10. 2016 – 16. 12. 2016 (SZ6040)
•    Učitelská praxe 2 - průběžná - termín: 6. 3. 2017 – 12. 5. 2017 (XX6002)
•    Učitelská praxe 3 - souvislá - termín:      21. 11. 2016 – 16. 12. 2016 (XX_VPx3)
Tyto předměty jsou vypisovány také v angličtině:  Teaching Practice 1 (SZ6640), Teaching Practice 2 (AJ6002)

Navazující magisterské studium – kombinované
V akademickém roce 2016/2017 si studenti zapisují v podzimním semestru předmět Učitelská praxe 1 (SZ6050) a v jarním semestru předmět Učitelská praxe 2 (xx6005 – místo xx je v kódu zkratka studovaného oboru). V rámci předmětu Učitelská praxe 1 stráví studenti dva dny ve vybrané škole (celkem 12 hodin). V rámci předmětu Učitelská praxe 2 stráví jednooboroví studenti dva dny ve vybrané škole (celkem 12 hodin), dvouoboroví studenti čtyři dny (celkem 24 hodin). V dalším akademickém roce pak studenti obdobným způsobem jako Učitelskou praxi 2 absolvují předmět Učitelská praxe 3.
Tyto předměty jsou vypisovány také v angličtině: Teaching Practice 1 (SZ6650), Teaching practice 2 (AJ6004). 

Bakalářské studium – prezenční
•    Asistentská praxe (průběžně v období od 19. 9. 2016 - 17. 12. 2016)
•    Asistentská praxe (průběžně v období od 20. 2. do 20. 5. 2017)

Bakalářské studium – kombinované
•    Asistentská praxe

Speciální pedagogika

Podzimní semestr 2016:

Bakalářské studium

 • Jednooborové studium speciální pedagogiky
  SP4BP_OXP    Odborná praxe průběžná    termín    3.10. - 9. 12. 2016
  SPLBP_OXP    Odborná praxe průběžná    termín    3.10. - 9. 12. 2016
  SP4BP_PX2    Odborná praxe průběžná – volitelný předmět    termín    3.10. - 9. 12. 2016
  SPLBP_PX2    Odborná praxe souvislá    termín    21.11. - 2. 12. 2016
 • Dvouoborové studium speciální pedagogiky
  SP7BP_ODP1    Oborová praxe 1    termín    3. 10. - 14. 10. 2016

Navazující magisterské studium

 • Jednooborové navazující magisterské studium
  SP4MP_PXS2    Pedagogická praxe souvislá 2    termín    19. 9. - 7. 10. 2016
  SPSMP_PXS2    Pedagogická praxe souvislá 2    termín    19. 9. - 7. 10. 2016
  SPAMP_PXS2    Odborná praxe souvislá 2    termín    19. 9. - 7. 10. 2016
 • Dvouoborové navazující magisterské studium
  SZ6040    Učitelská praxe 1 - průběžná    termín    10. 10. - 16. 12. 2016
  více viz informace v semináři SZ6040
  SPM_VPx3    Učitelská praxe 3 - souvislá    termín    21. 11. - 16. 12. 2016

Jarní semestr 2017:

Bakalářské studium
SP4BP_OX1    Odborná praxe souvislá    termín    10. 4. - 5. 5. 2017
SPLBP_OX1    Odborná praxe souvislá    termín    10. 4. - 5. 5. 2017
SP4BP_OX2    Pedagogická praxe souvislá 2    termín    27. 2. - 10. 3. 2017
SPLBP_OX3    Pedagogická praxe souvislá    termín    2 týdny v semestru dle vlastní volby

Navazující magisterské studium

 • Jednooborové navazující magisterské studium
  SP4MP_PXS1    Pedagogická praxe souvislá 1    termín    24. 4. - 5. 5. 2017
  SP4MP_PXS3    Pedagogická praxe souvislá 3    termín    20. 2. - 17. 3. 2017
  SPSMP_PXS1    Pedagogická praxe souvislá 1    termín    24. 4. - 5. 5. 2017
  SPSMP_PXS3    Pedagogická praxe souvislá 3    termín    20. 2. - 17. 3. 2017
  SPAMP_PXS1    Odborná praxe souvislá 1    termín    24. 4. - 5. 5. 2017
  SPAMP_PXS3    Odborná praxe souvislá 3    termín    20. 2. - 17. 3. 2017
 • Dvouoborové navazující magisterské studium
  SP6002    Učitelská praxe 2 - průběžná    termín    6. 3. - 12. 5. 2017
  - viz informace v semináři SP6002

Sociální pedagogika

Katedra sociální pedagogiky odborně a organizačně zajišťuje několik studijních oborů v různých formách studia, které jsou zaměřeny na rozvoj sociálních a volnočasových kompetencí studentů pro práci s nejrůznějšími sociálními skupinami v rámci primární, sekundární i terciární prevence a intervence. Profesní (pedagogickou a sociální) praxi vnímáme jako jeden z důležitých pilířů, na kterém je vystavěno utváření kompetencí našich budoucích absolventů. Jednotlivé druhy praxí svým obsahem navazují na teoretickou, osobnostní a též vědeckou přípravu, a otevírají studentům a studentkám prostor pro aplikaci osvojených vědomostí a dovedností.
Web pedagogických praxí
Další informace k ped. praxím: moodlinka - Praxe studentů Katedry sociální pedagogiky (TIV)
Termíny praxí:
SV4BP_SPX2 Pedagogická praxe souvislá 2 (sociální) : 9. 5. - 20. 5. 2016
SV4BP_SPX3 Pedagogická praxe souvislá 3 (výběrová): 1. 9. - 28. 9. 2016
SV4BP_SPX2 Pedagogická praxe souvislá 2 (sociální): 8. 5. - 19. 5. 2017

Odborné vzdělávání

Praxe v podzimním semestru 2016/2017
budou probíhat v rámci celého semestru, pokud to umožní harmonogram školního roku na SŠ. V odůvodněných případech je
možné praxi vykonat i ve zkouškovém období. Jedná se o následující praxe:

UOPK_0011 Odborná praxe 1 (Navazující magisterský program N-SS Učitelství pro
střední školy; kombinace oborů UOPS-Učitelství odborných předmětů pro SŠ;
jednooborové UOP-Učitelství odborných předmětů);

UPVK_0041 Pedagogická praxe 1 (bakalářský kombinovaný program B-SPE
Specializace v pedagogice, OVP-Učitelství praktického vyučování);
UPV_0041 Pedagogická praxe 1 (bakalářský prezenční program B-SPE Specializace v pedagogice, OVP-Učitelství praktického vyučování);

Praxe v jarním semestru 2016/2017
budou probíhat v rámci celého semestru, pokud to umožní harmonogram školního roku na SŠ. V odůvodněných případech je
možné praxi vykonat i ve zkouškovém období. Jedná se o následující praxe:

UOPK_0011 Odborná praxe 2 (navazující magisterský program N-SS Učitelství pro střední školy; kombinace oborů UOPS-Učitelství odborných předmětů pro SŠ; jednooborové UOP-Učitelství odborných předmětů);

UPVK_0041 Pedagogická praxe 2 (bakalářský kombinovaný program B-SPE Specializace v pedagogice, OVP-Učitelství praktického vyučování);

UPV_0041 Pedagogická praxe 2 (bakalářský prezenční program B-SPE Specializace v pedagogice, OVP-Učitelství praktického vyučování);

Harmonogram roku jako google kalendář

V rámci inovací služeb zkoušíme využít volně dostupných moderních technologií. Přinášíme harmonogram akademického roku jako veřejného google kalendář ke stažení do PC nebo chytrých telefonů.

Všem případným uživatelům předem děkujeme za otestování a vítanou zpětnou vazbu. Objevíte-li nedostatky ve funkčnosti a obsahové bezchybnosti, neváhejte se obrátit na studijni@ped.muni.cz.

Stáhněte si kalendář ve formátu iCal do svého PC nebo naskenujte kód svým smartphonem: