•  
 
Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku

Harmonogramy jednotlivých studijních období jsou ukládány v Informačním systému. Obsahují zejména vymezení období výuky, zkouškového období, období prázdnin a dále např. období pro registraci a zápis předmětů, pro podávání žádostí o zápis do následujícího semestru, datum zveřejnění rozvrhu aj.

Harmonogram naleznete v ISu

Zpřesnění harmonogramu pro absolventské ročníky - jaro 2018

Výuka ve zkráceném semestru poběží

  • v prezenční formě studia od 19. 2. 2018 do 30. 3. 2018 (6 týdnů),
  • v kombinované formě studia ve dnech 23.-24. 2., 2.-3. 3.,  9.-10. 3., 16.-17. 3., 23.-24. 3., 6.-7. 4. 2018 (6 týdnů).

Zkouškové období ve zkráceném semestru trvá od 3. 4. do 20. 4. 2018.

Informace pro účastníky CŽV

Harmonogram akademického roku pro CŽV najdete v sekci CŽV.

Organizace praxí 2017/2018


Upozornění: V době konání praxí výuka příslušných ročníků odpadá.
  • podzimní semestr probíhá od 18. 9. 2017 do 16. 12. 2017
  • jarní semestr probíhá od 19. 2. do 12. 5. 2018

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Termíny průběžných praxí v akademickém roce 2017/2018:
Prezenční studium:
1. ročník:    
18. – 22. 9. 2017 (IPPp02)
KAŽDÝ PÁTEK V SEMESTRU (IPPp05)
2. ročník:   
KAŽDÝ PÁTEK V SEMESTRU (ZS1BP_APP3, ZS1BP_APP4)
3. ročník:    
20. 11. – 24. 11. 2017 (ZS1BP_APP5)
23. 4. – 27. 4. 2018 (ZS1BP_APP6)
Kombinované studium:

1. ročník:
TERMÍN SI VOLÍ STUDENT INDIVIDUÁLNĚ / 2 dny v semestru (IPPk02)   
TERMÍN SI VOLÍ STUDENT INDIVIDUÁLNĚ / 8 hodin v semestru (IPPk05)  
2. ročník:
TERMÍN SI VOLÍ STUDENT INDIVIDUÁLNĚ / 3 a 4 dny v semestru (ZS1BK_APP3, ZS1BK_APP4)
3. ročník:
TERMÍN SI VOLÍ STUDENT INDIVIDUÁLNĚ / 1 a 1 týden v semestru (ZS1BK_APP5, ZS1BK_APP6)

Termíny souvislých praxí v akademickém roce 2017/2018:
Prezenční studium:
4. ročník:    
6. 11. – 24. 11. 2017 (ZS1MP_SPP1)
9. 4. – 27. 4. 2018 (ZS1MP_SPP2)
5. ročník:    
4. 9. – 22. 9. 2017 (ZS1MP_SPP3)
19. 2. – 16. 3. 2018 (ZS1MP_SPP4)
Poznámka: Praxi v 5. ročníku – jarní semestr, je možné po domluvě upravit s ohledem na termín jarních prázdnin v daném regionu.
Kombinované studium:
4. ročník:
TERMÍN SI VOLÍ STUDENT INDIVIDUÁLNĚ / 2 a 2 týdny v semestru (ZS1MK_SPP1, ZS1MK_SPP2)
5. ročník:
TERMÍN SI VOLÍ STUDENT INDIVIDUÁLNĚ / 3 a 3 týdny v semestru (ZS1MK_SPP3, ZS1MK_SPP4)
Poznámka: v době rozvrhované výuky na fakultě je student na praxi omluven.

UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Podzimní semestr 2017:
1. ročník:    
9. – 12. 10. 2017 (XPPp02)
18. – 20. 10. 2017 (XPPk02)         
2. ročník:    
KAŽDÉ ÚTERÝ A STŘEDU 8.25 – 10.05 h (MSBP_PPP2)           
10. a 24. 11. 2017 (MSBK_PPP2)          
3. ročník:   
18. 9. – 6. 10. 2017 (MSBP_SPP1)          
TERMÍN SI VOLÍ STUDENT INDIVIDUÁLNĚ, 3 týdny v semestru (MSBK_SPP1)

Jarní semestr 2018:
1. ročník:    
KAŽDÉ ÚTERÝ 7.30 – 11.00 (XXp04)         
23. 3. a 20. 4. 2018 (XXk04)       
2. ročník:    
23. 4. – 26. 4. 2018 (MSBP_PPP3)         
20. 4. a 27. 4. 2018 (MSBK_PPP2)     
3. ročník:    
19. 2. – 9. 3. 2018 (MSBP_SPP2)           
TERMÍN SI VOLÍ STUDENT INDIVIDUÁLNĚ, 3 týdny v semestru (MSBK_SPP2)

OBOROVÉ PRAXE v akademickém roce 2017/2018

3. ročník bakalářského studia pedagogického asistentství dvou oborů pro ZŠ, Lektorství cizích jazyků
Oborová praxe: 2. 10. – 13. 10. 2017 v podzimním semestru 2017

3. ročník bakalářského studia - obory se zaměřením na vzdělávání
Pedagogicko-psychologická praxe (průběžně): 18. 9. – 16. 12. 2017 v podzimním semestru 2017 nebo 19. 2. – 12. 5. 2017 v jarním semestru 2018

PRAXE SPOLEČNÉHO ZÁKLADU v akademickém roce 2017/2018

Navazující magisterské studium prezenční
poznámka: místo xx je v kódu zkratka studovaného oboru
• Učitelská praxe 1 - průběžná - termín: 9. 10. 2017 – 15. 12. 2017 (SZ6040)
• Učitelská praxe 2 - průběžná - termín: 5. 3. 2018 – 11. 5. 2018 (XX6002)
• Učitelská praxe 3 - souvislá - termín: 20. 11. 2017 – 15. 12. 2017 (XX_6003)
Tyto předměty jsou vypisovány také v angličtině:  Teaching Practice 1 (SZ6640), Teaching Practice 2 (AJ6002), Teaching Practice 3 (AJ6003)
Navazující magisterské studium – kombinované
V akademickém roce 2017/2018 si studenti zapisují v podzimním semestru předmět Učitelská praxe 1 (SZ6050) a v jarním semestru předmět Učitelská praxe 2 (xx6005 – místo xx je v kódu zkratka studovaného oboru). V rámci předmětu Učitelská praxe 1 stráví studenti dva dny ve vybrané škole (celkem 12 hodin). V rámci předmětu Učitelská praxe 2 stráví jednooboroví studenti dva dny ve vybrané škole (celkem 12 hodin), dvouoboroví studenti čtyři dny (celkem 24 hodin). V dalším akademickém roce pak studenti obdobným způsobem jako Učitelskou praxi 2 absolvují předmět Učitelská praxe 3 (xx6006 – místo xx je v kódu zkratka studovaného oboru).
Tyto předměty jsou vypisovány také v angličtině: Teaching Practice 1 (SZ6650), Teaching practice 2 (AJ6004), Teaching Practice 3 (AJ6006). 
Bakalářské studium – prezenční
• Asistentská praxe (průběžně v období od 18. 9. 2017 do 16. 12. 2017)
• Asistentská praxe (průběžně v období od 19. 2. do 12. 5. 2018)
• Asistentská praxe – ASISTENT PEDAGOGA (průběžně v období od 18. 9. 2017 do 16. 12. 2017)
• Asistentská praxe  - ASISTENT PEDAGOGA (průběžně v období od 19. 2. do 12. 5. 2018)
Bakalářské studium – kombinované
• Asistentská praxe
• Asistentská praxe – ASISTENT PEDAGOGA

Speciální pedagogika

Podzimní semestr 2017:
Bakalářské studium
• Jednooborové studium speciální pedagogiky
SP4BP_OXP  Odborná praxe průběžná    termín    2.10. - 8. 12. 2017
SPLBP_OXP  Odborná praxe průběžná    termín    2.10. - 8. 12. 2017
SP4BP_PX2  Odborná praxe průběžná – volitelný předmět    termín    2.10. - 8. 12. 2017
SPLBP_PX2  Odborná praxe souvislá    termín    20.11. - 1. 12. 2017
SPpk13 Speciálněpedagogická praxe – Odborná praxe diagnostická   2. 10. - 8. 12. 2017
• Dvouoborové studium speciální pedagogiky
SP7BP_ODP1  Oborová praxe 1    termín    2. 10. - 13. 10. 2017
Navazující magisterské studium
• Jednooborové navazující magisterské studium
SP4MP_PXS2  Pedagogická praxe souvislá 2    termín    18. 9. - 6. 10. 2017
SPSMP_PXS2  Pedagogická praxe souvislá 2    termín    18. 9. - 6. 10. 2017
SPAMP_PXS2  Odborná praxe souvislá 2        termín       18. 9. - 6. 10. 2017
SPpK68 Speciálněpedagogická praxe intervenční II – Odborná praxe souvislá 19. 9. – 30. 9. 2017
• Dvouoborové navazující magisterské studium
SZ6040  Učitelská praxe 1 - průběžná    termín    9. 10. - 15. 12. 2017
více viz informace v semináři SZ6040
SPM_VPx3  Učitelská praxe 3 - souvislá    termín    20. 11. - 15. 12.

Jarní semestr 2018:
Bakalářské studium
SP4BP_OX1  Odborná praxe souvislá        termín    9. 4. - 4. 5. 2018
SPLBP_OX1  Odborná praxe souvislá        termín    9. 4. - 4. 5. 2018
SP4BP_OX2  Pedagogická praxe souvislá 2 termín    26. 2. - 9. 3. 2018
SPLBP_OX3  Pedagogická praxe souvislá   termín    2 týdny v semestru dle vlastní volby
SPpK12 Speciálněpedagogická praxe – Odborná praxe souvislá termín  26. 2. – 9. 3. 2018
SPpK14 Speciálněpedagogická praxe intervenční – Odborná praxe souvislá termín  26. 2. – 9. 3. 2018
Navazující magisterské studium

• Jednooborové navazující magisterské studium
SP4MP_PXS1    Pedagogická praxe souvislá 1    termín    23. 4. - 4. 5. 2018
SP4MP_PXS3    Pedagogická praxe souvislá 3    termín    19. 2. - 16. 3. 2018
SPSMP_PXS1    Pedagogická praxe souvislá 1    termín    23. 4. - 4. 5. 2018
SPSMP_PXS3    Pedagogická praxe souvislá 3    termín    20. 2. - 17. 3. 2018
SPAMP_PXS1    Odborná praxe souvislá 1    termín    24. 4. - 5. 5. 2018
SPAMP_PXS3    Odborná praxe souvislá 3    termín    19. 2. - 16. 3. 2018
SPpK69 Speciálněpedagogická praxe intervenční I – Odborná praxe souvislá 9. 4. – 4. 5. 2018
SPpK70 Speciálněpedagogcká praxe intervenční II – Odborná praxe souvislá 9. 4. – 4. 5. 2018
• Dvouoborové navazující magisterské studium
SP6002    Učitelská praxe 2 - průběžná    termín    5. 3. - 11. 5. 2017 - viz informace v semináři SP6002

Sociální pedagogika

Katedra sociální pedagogiky odborně a organizačně zajišťuje několik studijních oborů v různých formách studia, které jsou zaměřeny na rozvoj sociálních a volnočasových kompetencí studentů pro práci s nejrůznějšími sociálními skupinami v rámci primární, sekundární i terciární prevence a intervence. Profesní (pedagogickou a sociální) praxi vnímáme jako jeden z důležitých pilířů, na kterém je vystavěno utváření kompetencí našich budoucích absolventů. Jednotlivé druhy praxí svým obsahem navazují na teoretickou, osobnostní a též vědeckou přípravu, a otevírají studentům a studentkám prostor pro aplikaci osvojených vědomostí a dovedností.

Další informace k ped. praxím: moodlinka - Praxe studentů Katedry sociální pedagogiky (TIV)
Termíny praxí:
•    SV4BP_SPX3 Pedagogická praxe souvislá 3 (výběrová): 1. 9. - 30. 9. 2017
•    SV4BP_SPX2 Pedagogická praxe souvislá 2 (sociální):    7. 5. - 18. 5. 2018

Další termíny a informace k praxím jsou uvedeny na webu pedagogických praxí.
•    SV4BP_ExOZ Exkurze do odborných zařízení – jedenkrát za 14 dní (podzimní semestr)
•    SOp115 Exkurze do odborných zařízení – jedenkrát za 14 dní (podzimní semestr)
•    SV4BP_SPX1 Pedagogická praxe souvislá 1 (aktivity ve volném čase) – 10 dní pobytu (možnost o letních prázdninách)  (podzimní semestr)
•    SV4BP_PPX2 Pedagogická praxe průběžná 2 (sociální) – jedenkrát za 14 dní (podzimní semestr)
•    SV4BP_PPX1 Pedagogická praxe průběžná 1 (aktivity ve volném čase)  (jarní semestr)
•    SOp125 Praxe průběžná volnočasová (jarní semestr)

Odborné vzdělávání

Praxe v podzimním semestru 2017/2018
budou probíhat v rámci celého semestru, pokud to umožní harmonogram školního roku na SŠ. V odůvodněných případech je možné praxi vykonat i ve zkouškovém období. Jedná se o následující praxe:

UOPK_0011 Odborná praxe 1 (Navazující magisterský program N-SS Učitelství pro
střední školy; kombinace oborů UOPS-Učitelství odborných předmětů pro SŠ;
jednooborové UOP-Učitelství odborných předmětů);

UPVK_0041 Pedagogická praxe 1 (bakalářský kombinovaný program B-SPE
Specializace v pedagogice, OVP-Učitelství praktického vyučování);
UPV_0041 Pedagogická praxe 1 (bakalářský prezenční program B-SPE Specializace v pedagogice, OVP-Učitelství praktického vyučování);

Praxe v jarním semestru 2017/2018
budou probíhat v rámci celého semestru, pokud to umožní harmonogram školního roku na SŠ. V odůvodněných případech je možné praxi vykonat i ve zkouškovém období. Jedná se o následující praxe:

UOPK_0015Odborná praxe 2 (navazující magisterský program N-SS Učitelství pro střední školy; kombinace oborů UOPS-Učitelství odborných předmětů pro SŠ; jednooborové UOP-Učitelství odborných předmětů);

UPVK_0048 Pedagogická praxe 2 (bakalářský kombinovaný program B-SPE Specializace v pedagogice, OVP-Učitelství praktického vyučování);

UPV_0048Pedagogická praxe 2 (bakalářský prezenční program B-SPE Specializace v pedagogice, OVP-Učitelství praktického vyučování);

Harmonogram roku jako google kalendář

V rámci inovací služeb zkoušíme využít volně dostupných moderních technologií. Přinášíme harmonogram akademického roku jako veřejného google kalendář ke stažení do PC nebo chytrých telefonů.

Všem případným uživatelům předem děkujeme za otestování a vítanou zpětnou vazbu. Objevíte-li nedostatky ve funkčnosti a obsahové bezchybnosti, neváhejte se obrátit na studijni@ped.muni.cz.

Stáhněte si kalendář ve formátu iCal do svého PC nebo naskenujte kód svým smartphonem: