•  
 
Poplatky za studium

Poplatky spojené se studiem

Druhy poplatků za vysokoškolské studium

Poplatky spojené se studiem nejsou školným, nejsou tedy vyměřovány všem studentům od počátku každého studia. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů jsou povinni hradit tyto poplatky, až pokud naplní zákonem stanovené podmínky.

§ 58 zákona o VŠ ustanovuje

  • poplatek za prodlouženou dobu studia (odst. 3 § 58)
  • poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce (odst. 4 § 58)

Zda a proč Vám byl stanoven poplatek za studium zjistíte v ISu

IS MU --> Student --> Během studia --> Poplatky za studium --> Průběh mého studia a stanovení poplatku

Výše poplatků

Výše poplatku za studium pro řízení zahájená v akademickém roce 2016/2017 dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (poplatek za započatých šest měsíců) při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok

  • činí 18000,- Kč.

Výše poplatku za studium pro řízení zahájená v akademickém roce 2017/2018 dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (poplatek za započatých šest měsíců) při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok

  • o méně než 6 měsíců: 18000,- Kč,
  • o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců: 24000,- Kč,
  • o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců: 30000,- Kč,
  • o 18 měsíců a více: 36000,- Kč.

Výše poplatku za studium v programu uskutečňovaném v cizím jazyce (odst. 4 § 58 zákona o VŠ) je stanovena

  • pro akademický rok 2016/2017 na 3000,- EUR za celý akademický rok,
  • pro akademický rok 2017/2018 na 55000,- Kč za celý akademický rok.

Opravné prostředky

Student má podle ustanovení § 68 odst. 4 zákona o VŠ právo podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku ve lhůtě třiceti dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se doručuje na studijní oddělení paní Beatě Mejzlíkové.

Užitečné odkazy: