•  
 
Poplatky za studium

Poplatky spojené se studiem

Druhy poplatků za vysokoškolské studium

Poplatky spojené se studiem nejsou školným, nejsou tedy vyměřovány všem studentům od počátku každého studia. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů jsou povinni hradit tyto poplatky, až pokud naplní zákonem stanovené podmínky.

§ 58 zákona o VŠ ustanovuje

  • poplatek za prodlouženou dobu studia (odst. 3 § 58)
  • poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce (odst. 4 § 58)

Zda a proč Vám byl stanoven poplatek za studium zjistíte v ISu

IS MU --> Student --> Během studia --> Poplatky za studium --> Průběh mého studia a stanovení poplatku

Opravné prostředky

Student má podle ustanovení § 68 odst. 4 zákona o VŠ právo podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku ve lhůtě třiceti dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se doručuje na studijní oddělení paní Beatě Mejzlíkové.

Užitečné odkazy: