•  
 
Poplatky za studium

Poplatky spojené se studiem

Druhy poplatků za vysokoškolské studium (podle § 58 zákona o VŠ):

  • poplatek za prodlouženou dobu studia
  • poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce

Zda a proč Vám byl stanoven poplatek za studium zjistíte:

IS --> Student --> Poplatky za studium --> Průběh mého studia a stanovení poplatku

Na studijní oddělení si můžete v souvislosti s poplatky zkusit podat žádosti:

Informace o změnách ve vyměřování poplatků za studium

Užitečné odkazy: