•  
 
Studijní oddělení

Studijní oddělení

Adresa sídla oddělení

Pedagogická fakulta MU
Studijní oddělení

Poříčí 7
603 00 BRNO

Ústředna: +420 549 49 1111
Spojovatelka
(vrátnice Poříčí 9/11): +420 549 49 1610
Identifikační číslo univerzity
(pro všechny fakulty): 00216224

Případné změny v úředních hodinách sledujte prosím na vývěsce v ISu.

Úřední hodiny v letních měsících

Úřední hodiny všech zaměstnanců studijního oddělení jsou v období 1. 7. až 31. 8. 2019 vč. omezeny, úředním dnem je pouze ČTVRTEK od 9 do 11 hodin a od 12 do 14 hodin.

Plán personálního zajištění čtvrtečních úředních hodin:

 • 4. 7. všichni zaměstnanci studijního oddělení
 • 11. 7. všichni zaměstnanci studijního oddělení kromě paní Bednářové
 • 18. 7. všichni zaměstnanci studijního oddělení kromě paní Bednářové a Červinkové
 • 25. 7. Bednářová, Červinková, Daňková Eva, Rimešová, Šimík
 • 1. 8. Bednářová, Červinková, Daňková Michaela, Fajmonová, Luklová, Rimešová, Šimík
 • 8. 8. Bednářová, Daňková Eva, Daňková Michaela, Šimík
 • 15. 8. Daňková Michaela, Fajmonová, Šimík
 • 22. 8. Úřední hodiny zcela zrušeny
 • 29. 8. Bednářová, Červinková, Luklová

Upozorňujeme, že výše uvedený rozpis může doznat drobných změn. Děkujeme za pochopení.

Úřední hodiny studijních proděkanů v letních měsících

doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D., proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení

 • čtvrtek 18. 7. v čase 11-12 hodin
 • čtvrtek 29. 8. v čase 11-12 hodin

PhDr. David Kroča, Ph.D., proděkan pro magisterské studium

 • pondělí 5. 8. v čase 10-11 hodin
 • čtvrtek 8. 8. v čase 10-11 hodin

Zaměstnanci, kontakty, úřední hodiny

Při osobní návštěvě studijního oddělení prosím respektujte stanovené úřední hodiny jednotlivých zaměstnanců. Pro telefonický kontakt doporučujeme využít čas mimo úřední hodiny — v jejich průběhu se přednostně věnujeme příchozím studentům. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Šimíksimik@ped.muni.cz | +420 549 49 7163

Úřední hodiny

 • pondělí, středa a pátek 10:00–11:00

Zajišťovaná agenda

 • vedoucí oddělení
 • komplexní řízení a organizace práce oddělení
 • organizace a koordinace činností spojených s přijímacím řízením ke studiu v bakalářských a magisterských programech

Agenda evidence studia

Radka Červinková, DiS. | cervinkova@ped.muni.cz | +420 549 49 3362

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu:
  jednooborová studia
  - FJ3S Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - NJ3S Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - VY Vychovatelství
 • agenda studií navazujícího magisterského programu:
  jednooborová studia
  - FJ2 Učitelství francouzského jazyka pro ZŠ
  - NJ2 Učitelství německého jazyka pro ZŠ
  - RJ2 Učitelství ruského jazyka pro ZŠ
  všechny obory programu N-SPD Speciální pedagogika

Bc. Eva Daňková | dankova@ped.muni.cz | +420 549 49 3481

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií magisterského (pětiletého) programu:
  - ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • agenda studií navazujícího magisterského programu:
  - všechny obory programu Učitelství pro ZŠ (mimo jednooborová studia AJ2, FJ2, NJ2, RJ2)
  - všechny obory programu Učitelství pro SŠ (mimo jednooborové studium UOP)

Mgr. Vojtěch Dvořáček

 • Od 1. 8. 2019 pan Dvořáček na studijním oddělení PdF nepracuje.
 • V úředních hodinách a v e-mailové komunikaci se prosím obracejte na paní Radku Fajmonovou nebo na adresu studijni@ped.muni.cz.
 • Od 1. 9. 2019 bude tým studijního oddělení posílen novou paní referentkou, která se však bude v podzimním semestru postupně zaučovat. Děkujeme za pochopení.

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu:
  - dvouoborová studia dle příjmení A - Q

Radka Fajmonová | fajmonova@ped.muni.cz | +420 549 49 3833

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu:
  - dvouoborová studia dle příjmení R - Ž
  - všechny obory programu B-SPD Speciální pedagogika

Ivana Luklová | luklova@ped.muni.cz | +420 549 49 5413

Úřední hodiny

 • úterý a čtvrtek 9:00–11:00
 • středa 12:00–14:00
 • pátek 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • potvrzení o studiu, revalidační známky pro ISIC
 • agenda studií bakalářského programu:
  jednooborová studia:
  - AJ3S Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
  - MS Učitelství pro mateřské školy
  - OVP Učitelství praktického vyučování
  - SOCP Sociální pedagogika
  - SOVC Sociální pedagogika a volný čas
 • agenda studií navazujícího magisterského programu:
  jednooborová studia:
  - AJ2 Učitelství anglického jazyka pro ZŠ
  - UOP Učitelství odborných předmětů pro SŠ
  - SOCP Sociální pedagogika
  - SOVC Sociální pedagogika a volný čas

Ostatní studijní agendy - stipendia, poplatky, rozvrhy, studijní katalogy

Hana Bednářová | bednarova@ped.muni.cz | +420 549 49 3254

Úřední hodiny

 • pondělí a středa 12:00–14:00
 • úterý a čtvrtek 10:00–12:00

Zajišťovaná agenda

 • přijímací řízení ke studiu
 • sociální agenda
 • stipendia
 • ubytování

Michaela Daňkovámdankova@ped.muni.cz | +420 549 49 5423 

Úřední hodiny

 • pondělí a středa 8:00–11:00
 • pátek: 8:00–11:00 a 12:00–14:00

Zajišťovaná agenda

 • poplatky spojené se studiem
 • veškerá potvrzení o studiu, vydávání průkazů studenta, vydávání revalidačních známek pro ISIC
 • informace o přijímacím řízení ke studiu

Ing. Nikola Rimešová | rimesova@ped.muni.cz | +420 549 49 6116

Úřední hodiny

 • pondělí, středa a pátek 9:00–11:00

Zajišťovaná agenda

 • rezervace místností
 • rozvrhy
 • studijní katalogy
 • registrační a kontrolní šablony

Proděkani pro studium

doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. | proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení

Úřední hodiny

 • čtvrtek 12:00–13:00
 • pátek 12:00–13:00

PhDr. David Kroča, Ph.D. | proděkan pro magisterské studium

Úřední hodiny

 • středa 11:00–12:00
 • pátek 10:00–11:00