•  
 
Přijímací řízení pro navazující Mgr studium

Přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2018/2019

(pro absolventy bakalářského nebo magisterského studia)

Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů

Studijní obory nebo jejich kombinace, které PdF v přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 vypisuje, si můžete od 1. února 2018 prohlédnout přímo v e-přihlášce. Pokud Vás některý obor zaujme, můžete si do něj ihned založit e-přihlášku.

jednooborová studia

kombinace studijních oborů v programu Učitelství pro základní školy

kombinace studijních oborů v programu Učitelství pro střední školy

kombinace studijních oborů (mezifakultní studium, ke studiu přijímá jiná fakulta MU)

E-přihláška

 • Termín pro podání e-přihlášky a uhrazení manipulačního poplatku: 30. dubna 2018 včetně.
 • Úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím Obchodního centra MU.

Přijímací zkouška

 • Termín pro přijímací zkoušky:

  21. května - 1. června 2018


 • Podrobnosti o datu, čase a místě konání přijímacích zkoušek budou importovány přímo do e-přihlášek.

Prominutí přijímací zkoušky

V souladu s článkem II, odst. 7 podmínek pro přijetí lze žádat o prominutí přijímací zkoušky.

Důležitá sdělení uchazečům

 • Administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje se studijním oddělením pouze uchazeč. Při kontaktu uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky. Doporučujeme, aby si uchazeč ve své e-přihlášce uvedl svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou mu tak mohou být zasílány informace o přijímacím řízení. Také doporučujeme uvést kontaktní telefon.
 • PdF nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek. Omluvy nejsou akceptovány.
 • Uchazeč nezasílá na studijní oddělení PdF žádné papírové verze e-přihlášky.
 • PdF nepožaduje žádná lékařská potvrzení.
 • V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení na PdF, fakulta nevrací poplatek za služby spojené s přijímacím řízením.
 • PdF nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek.
 • Studijní oddělení PdF nesděluje výsledky přijímacího řízení telefonicky ani e-mailem.
 • Informace o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace pro uchazeče o navazující magisterská studia – absolventy bakalářských studijních programů zahraničních VŠ – jsou k dispozici na stránkách MU

Související odkazy