Učitelství francouzského jazyka pro základní školy

« Le véritable enseignement n’est point de te parler mais de te conduire.» „Skutečné vzdělávání není něco ti říkat, ale někam tě vést.“ (Antoine de Saint-Exupéry – Le petit prince / Malý princ)

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2021

Co se naučíte

Chcete se stát učitelem/učitelkou francouzštiny na základní škole? Tak to jste na správné adrese. My vás na tuto profesi dobře připravíme. Zatímco bakalářské studium vám umožnilo široký vhled do praktického jazyka a kultury, v magisterském studiu získáte solidní znalosti v lingvistice, literatuře a zejména v oborové didaktice. Spolu s praxí na školách pak zjistíte, jak funguje dnešní vyučování cizího jazyka.

Výhodou programu je, že všechny předměty jsou vyučovány ve francouzském jazyce, některé z nich přímo rodilými mluvčími.

Proč si máte vybrat studium právě na naší katedře? Proto, že zde najdete osobní přístup, zaměření pro praxi, inovativní vyučovací metody a přednášky zahraničních odborníků. Díky zahraničnímu programu Erasmus+ a univerzitnímu ISEPu můžete absolvovat část studia v zahraničí, na několika prestižních univerzitách ve Francii a dokonce v Kanadě. A to už stojí za to, co myslíte?

Na katedře se můžete zapojit do různých aktivit pro veřejnost (Dny otevřených dveří, Den frankofonie, MjUNI - univerzita pro děti, Noc vědců). Můžete se také začlenit do Studentské oborové rady, vlastní kreativitou obohatit život na katedře a zároveň rozvíjet své profesní kompetence.

Je studium programu pro vás?

Pokud na následující otázky odpovíte kladně, pak neváhejte a podejte si k nám přihlášku:

  • Uvažujete o povolání učitele/učitelky?
  • Vystudovali jste bakalářské studium příslušného nebo příbuzného oboru?
  • Ovládáte francouzský jazyk na úrovni B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky?
  • Přejete si studovat na renomované a moderně vybavené fakultě?
  • Chcete v rámci studia získat zkušenosti v zahraničí?

Kombinovaná forma studia

Jednooborové studium nabízíme i v kombinované formě. Výuka probíhá každý týden obvykle ve čtvrtek (docházku je možné občas nahradit samostudiem s využitím distančních studijních materiálů). Předměty společného základu navštěvujete v pátek nebo v sobotu (přibližně 3x za semestr).

Praxe

Na učitelských praxích si osvojíte profesní kompetence a získáte reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele. Jsou zařazeny do tří semestrů a spojeny vždy s reflektivními semináři, v nichž budete mít možnost sdílet své zkušenosti.

V Brně je více základních škol nebo nižších stupňů víceletých gymnázií s výukou francouzského jazyka, kde lze praxi vykonávat (jedna ze tří je v Brně povinná). Můžete si příslušného provázejícího učitele vyhledat i sami v místě bydliště.

Chcete vědět víc?

http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina

Uplatnění absolventů

Studiem magisterského stupně získáte potřebné profesní kompetence, které vám umožní vyučovat francouzský jazyk na druhém stupni základní školy a nižším stupni víceletého gymnázia, případně na jazykové škole. Mimo to budete kvalifikováni pro práci v mimoškolních (např. volnočasových) institucích nebo v neučitelských pozicích, které vyžadují vynikající znalost francouzštiny (např. ve veřejné správě).

Desítky absolventů naší katedry vyučují na základních, středních, jazykových i vysokých školách nebo se uplatnili na různých pozicích v prestižních národních i mezinárodních institucích, neboť výborně ovládají francouzský jazyk a jsou zároveň flexibilní.

„Díky bakalářskému i magisterskému studiu francouzštiny na pedagogické fakultě a zahraničním pobytům na jihu Francie, kde jsem mohla rozvíjet své jazykové znalosti, jsem se tento jazyk dobře naučila. Během studia jsem také dala průchod svým tvůrčím schopnostem a pod odborným vedením jsem napsala kreativní bakalářskou i magisterskou práci. Studium a praxe mi pomohly najít práci učitelky francouzštiny, která mě velmi naplňovala a po mateřské dovolené se k ní určitě vrátím. Pokračuji také v doktorském studiu Didaktika cizího jazyka.“

Sabina Bargl Sabina Bargl
absolventka programu

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství francouzského jazyka pro základní školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Máte dotaz k přijímacímu řízení? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.