Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Poznávejte ruštinu s námi!

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete spolu s námi poznat ruštinu? Chcete učit ruštinu na základní škole? Chcete cestovat a používat ruštinu jako dorozumívací jazyk?

Pak vám nabízíme studijní program, který je určen absolventům bakalářského studia rusistického zaměření. Základním cílem vzdělávání v programu Učitelství ruského jazyka pro základní školy je připravit plně kvalifikovaného učitele ruštiny – kreativního, vstřícného, využívajícího moderní výukové prostředky a pomůcky.

V průběhu studia absolvujete tři výukové praxe, seznámíte se s fungováním školy, využijete své znalosti z pedagogiky a psychologie, propojíte teorii a praxi.

Během studia se můžete zapojit do aktuálních projektů, které se na Katedře ruského jazyka a literatury řeší a vyjet na studijní pobyt do zahraničí (např. do Ruska, Estonska, Lotyšska, Německa, Polska, nebo Maďarska).

Výuka praktického jazyka probíhá s rodilými mluvčími.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás cizí jazyky?
  • Chcete se naučit rusky na úrovni C1+?
  • Baví vás učit?
  • Chcete učit zajímavě s pomocí moderních technologií?
  • Baví vás cestovat a učit se jazyk?
  • Chcete vycestovat do Ruska?

Kombinovaná forma studia

U nás můžete studovat i v kombinované formě, kdy výuka probíhá prostřednictvím výukových bloků, konzultací a také samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je podpořena řadou interaktivních studijních opor pro samostatnou práci studentů a distanční formu studia.

Praxe

V prvních třech semestrech studia vás čekají tři učitelské praxe, které tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů, které jsou doplněny reflektivními semináři. Ty vám poskytnou prostor pro sdílení zkušeností a prohloubí znalosti a dovednosti z vykonané výukové praxe.

Pojďte se s námi naučit učit!

Chcete vědět víc?

Webové stránky katedry: http://katedry.ped.muni.cz/rustina.

Katedra na Facebooku: https://www.facebook.com/rustinapdfmu/.

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia se z vás stanou plně kvalifikovaní učitelé ruštiny na základních školách a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Dále pak můžete pracovat v jazykových školách, v jazykových kroužcích na základních školách a střediscích volného času nebo například ve vzdělávacích střediscích. Pojďte s námi sdílet své zkušenosti z praxe – s našimi absolventy udržujeme stálý kontakt!

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2020)

Uchazeči vykonají přijímací zkoušky: Pedagogika a psychologie

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria přijetí ke studiu pro rok 2020/2021

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: