Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

Když hudba zní, naslouchejme jí!

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Láká vás představa stát se učitelem hudební výchovy na základní nebo střední škole? Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získáte potřebné znalosti a dovednosti. K požadovaným kompetencím vám dopomohou zkušení odborníci z akademické sféry i z pedagogické praxe.

Studijní program obsahuje vyvážený poměr teoretických a praktických předmětů potřebných pro učitelství hudební výchovy, kterou zasazuje do širšího rámce estetické výchovy a integrativní hudební pedagogiky. Setkáte se tak s celou řadou zajímavých předmětů, jako je hudební estetika, hudební sémiotika, vztahy mezi druhy umění, ale také multimediální počítačové aplikace.

Praktické disciplíny reprezentují předměty zaměřené na hru na nástroje (klavír, housle, volitelně také kytara, cimbál), zpěv (sólový i sborový) a hudebně pohybovou výchovu. Všechny výše uvedené kompetence bude syntetizovat a integrovat svým zaměřením do pedagogické praxe předmět hudební didaktika pro základní školy a střední školy.

Studijní program nabízí možnost se realizovat také umělecky v tělesech vedených formou volitelných předmětů: Pěvecký sbor Pedagogické fakulty, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, orchestrální soubor Collegium musicum nebo Cimbálový soubor.

Studijně, teoreticky i prakticky, se budete zabývat hudbou vážnou, populární, jazzovou, lidovou, a to českou a světovou. V rámci studia můžete využít nabídky zahraničních studijních stáží Erasmus+ a zapojit se do pedagogických nebo výzkumných úkolů, které katedra hudební výchovy pravidelně realizuje.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás hudba a chcete se stát pedagogem na základní nebo střední škole?
  • Není vám lhostejná hudební výchova na školách?
  • Chcete se stát kvalitním učitelem hudební výchovy?
  • Máte zájem si odborně, hudebně teoreticky i prakticky rozšířit své vzdělání natolik, abyste získali kvalifikační oprávnění pro výuku hudební výchovy ve škole?

Pokud máte absolvován bakalářský studijní program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, popř. jiný příbuzný obor, pak je toto studium právě pro vás.

Praxe

V průběhu studia projdete pedagogickou praxí pod vedením zkušeného učitele na základní a střední škole, která bude dozorována a následně hodnocena oborovými didaktiky a pedagogy-akademiky. Praxe tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů: Učitelská praxe 1-3 (rozsah 280 hodin) a Seminář k učitelské praxi. Získáte tak reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele (nejen) hudební výchovy.

Chcete vědět víc?

Webová stránka Katedry hudební výchovy

http://katedry.ped.muni.cz/hudebni-vychova

Uplatnění absolventů

Po ukončení studia budete plně vybaveni odbornými, metodicko-didaktickými a pedagogicko-psychologickými vědomostmi a dovednostmi. Díky tomu se stanete kvalifikovanými odborníky k výkonu profese učitele hudební výchovy na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to získáte také kvalifikaci k působení v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2020)

Uchazeči vykonají přijímací zkoušky: Pedagogika a psychologie, Hudební výchova

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria přijetí ke studiu pro rok 2020/2021

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Ondřej Musil, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: