Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Studijní program připravuje učitele českého jazyka a literatury pro druhý stupeň základních škol a odpovídající stupeň víceletých gymnázií. V rámci této kvalifikace získává absolvent specializaci pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. V průběhu studia se seznamuje s dějinami české i světové literatury, včetně literatury pro děti a mládež, a to v přesazích ke vztahu literatury a náboženství či k sociologii čtenářství. Učí se chápat a vysvětlovat různé jazykové jevy jako výsledek jazykového vývoje a uvědomovat si specifičnost českého jazyka v komunikaci s cizincem. Do výuky zveme zajímavé hosty z řad odborníků i samotných cizinců. Kromě povinné pedagogické praxe si mohou studenti vyzkoušet své nápady a profesní připravenost v rámci semestrálních zahraničních pracovních stáží, které nabízíme. Tyto stáže probíhají většinou na Českých školách bez hranic a naši studenti již úspěšně působili na školách v Londýně, Paříži, Bruselu, Madridu, Dublinu, Vídni, Římě, Soluni a na dalších místech. Studenti mohou pochopitelně využít i pestrou škálu mobilitních programů zajišťovaných Masarykovou univerzitou. Těm, kteří před prohlubováním praktických dovedností v terénu dávají přednost vědeckému bádání, umožňujeme zapojit se do projektů specifického výzkumu a prezentovat výsledky vlastních výzkumů na každoročně pořádané studentské vědecké konferenci. Často se však studenti nadšeně pustí do vědecké práce právě po návratu z pracovní stáže, kde načerpají spoustu podnětů a inspirace.

„Pomáháme najít společnou řeč.“

Je studium programu pro vás?

Zajímá vás problematika jazykové, literární a interkulturní komunikace? Jste ochotni věnovat se studiu oborových předmětů i výukové praxi? Máte předpoklady pro asertivní komunikaci s dětmi a jejich rodiči? Dokážete s respektem překonávat jazykové i kulturní bariéry, které s sebou přináší práce s cizinci? Navazující magisterský program je určen absolventům bohemisticky zaměřených bakalářských studijních programů.

Praxe

Jako budoucí učitelé si již během studia vyzkoušíte, co obnáší každodenní práce pedagoga. Průběžná učitelská praxe probíhá v prvním a druhém semestru a navazuje na ni seminář, kde studenti analyzují a sdílejí zkušenosti získané v jejím průběhu. Souvislé měsíční působení na základní nebo střední škole vás pod vedením zkušených metodiků čeká ve třetím semestru. Spolupracujeme s řadou škol navštěvovaných žáky s odlišným mateřským jazykem, kde budete mít možnost uplatnit alternativní a inovativní metody, vyučované v rámci didaktik.

Chcete vědět víc?

http://www.ped.muni.cz/

http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cesky-jazyk/o-katedre

Uplatnění absolventů

Absolvent studijního programu nalezne uplatnění jako učitel, případně asistent pedagoga, českého jazyka a literatury na základní škole nebo na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Navíc získá kvalifikaci pro práci s žáky, jejichž mateřským jazykem není čeština. Může působit i v centrech volnočasových aktivit, v integračních centrech pracujících s cizinci a na jazykových školách.

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.