Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jako vedlejší program v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Láká vás práce v galerii? Sledujete aktuální provoz výtvarného umění?

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění je neučitelským pedagogickým programem. Mohou se do něj hlásit zájemci z různých škol, a to nejen s ryze výtvarným, ale i s jiným uměleckým zaměřením. Studium je otevřené i pro ty, kteří se na uměleckém dění chtějí podílet nejen jako tvůrci, ale i jako organizátoři.

Důležitou součástí studia na katedře výtvarné výchovy jsou veřejné umělecké a kulturní aktivity. Studentky a studenti se tak podílejí na tvorbě výstav, doprovodných akcí v galeriích, programů pro mládež i pro nejširší veřejnost.

Tyto činnosti jsou pro studující programu Galerijní pedagogika a zprostředkování umění významnou odbornou přípravou na příští zaměstnání nejen v galeriích, muzeích a dalších kulturních institucích, ale také v různých typech vzdělávacích zařízení. V případě kombinace tohoto programu s učitelskými programy podle nabídnutých dvojkombinací získávají absolventi i kvalifikaci pro učitelství na základních a středních školách. Studium teorie a historie zprostředkování umění a galerijního provozu je tak propojeno s přípravou na velmi rozmanitou praxi.

Je studium programu pro vás?

Galerijní pedagogiku lze v dvojkombinaci studovat s dalším humanitně zaměřeným programem – ideálně s výtvarnou výchovou. Dalšími možnostmi jsou kombinace s občanskou či hudební výchovou nebo s programy Filozofické fakulty MU, jako jsou dějiny umění, management v kultuře či učitelství estetické výchovy nebo další programy, které se vztahují k výtvarnému umění a ke kulturní výchově.

Pro upřesnění si odpovězte na tyto otázky:

  • Navštěvujete výstavy výtvarného umění a sledujete i tvorbu současných umělců?
  • Kreslíte, malujete, vytváříte video a rádi fotografujete??
  • Prohlížíte si v galerii katalogy výstav a doprovodné tiskoviny?
  • Máte nápady, jak do galerie pozvat někoho, kdo tam dosud nechodil?

„Čím se provinilo umění?“

Praxe

V průběhu studia se studentky a studenti na brněnské katedře výtvarné výchovy zapojují do spolupráce s Domem umění města Brna, s Moravskou galerií v Brně, s Galerií TIC i s dalšími institucemi. Univerzitní studium se díky tomu stává přínosnou součástí uměleckého života ve městě. Nejvíce je to patrné na celobrněnské akci Brno Art Week/Týden výtvarné kultury, kterou katedra ve spolupráci s dalšími institucemi organizuje již od roku 2010.

Kontakt s praxí udržujeme i exkurzemi do českých i zahraničních galerií a muzeí umění, součástí studia jsou i stáže v těchto institucích.

Uplatnění absolventů

Po dlouholetém úsilí je v České republice od roku 2018 ustanovena profese zprostředkovatele umění v muzeích, galeriích nebo v historických památkách pod názvem edukátor v kultuře. Absolventi programu Galerijní pedagogika a zprostředkování se tak mohou uplatnit přímo v této profesi, ale i v jiných odbornostech v galeriích a dalších kulturních institucích. V kombinaci s výtvarnou výchovou či jinými učitelskými programy (podle dvojkombinací v nabídce) získávají také kvalifikaci pro učitelství na základních a středních školách. U takových dvojkombinací sahají možnosti uplatnění od práce v galerii či muzeu přes mimoškolní vzdělávání a uplatnění ve veřejném kulturním životě až po práci v různých typech škol.

První absolventi ukončili toto studium v roce 2010 a našli zajímavá místa v galeriích či vzdělávacích centrech, někteří vyučují na školách a mnozí se věnují umění individuálně. Rozhodně se však všichni podílejí na výchově k umění, což je oblast, ve které má Česká republika oproti kulturně vyspělejším zemím stále co dohánět.

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění jako vedlejší program

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty
Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Galerijní pedagogika a zprostředkování umění? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.