Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Myslíte si, že návštěvy výstav výtvarného umění mohou přinášet emotivní zážitky? Uvažujete nad prací v galerii? Sledujete aktuální provoz výtvarného umění?

Důležitou součástí studia na katedře výtvarné výchovy jsou umělecké a kulturních aktivity, kterými vyučující i studentky a studenti vstupují do veřejného prostoru. Vedle studia se tedy podílejí na přípravě výstav, organizují akce pro veřejnost v brněnských galeriích a vytvářejí programy pro mládež, pro školy i pro nejširší veřejnost.

Tyto činnosti jsou pro studující programu Galerijní pedagogika a zprostředkování umění významnou odbornou přípravou na příští zaměstnání nejen na různých typech škol, ale i v galeriích, muzeích nebo dalších kulturních institucích. Studium teorie a historie zprostředkování umění a galerijní práce je tak přirozeně propojeno s poznáváním praxe.

Studijní program Galerijní pedagogika a zprostředkování umění lze v dvojkombinaci studovat s dalším humanitně zaměřeným studiem – ideálně s výtvarnou výchovou. Dalšími možnostmi je kombinace i s občanskou či hudební výchovou nebo muzeologií a dalšími studijními programy, které se vztahují k výtvarnému umění a ke kulturní výchově.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Navštěvujete výstavy výtvarného umění?
  • Kreslíte, malujete, vytváříte video a rádi fotografujete?
  • Sledujete raději klasické umění, nebo naopak obdivujete díla současných umělců?
  • Prohlížíte si v galerii katalogy výstav
  • Máte nápady, jak do galerie pozvat někoho, kdo tam dosud nechodil?

Praxe

V průběhu studia se studentky a studenti na brněnské katedře výtvarné výchovy zapojují do spolupráce s Domem umění města Brna, s Moravskou galerií v Brně, s Galerií TIC i s dalšími institucemi. Univerzitní studium se díky tomu stává přínosnou součástí uměleckého života ve městě. Nejvíce je to patrné na celobrněnské akci Brno Art Week/Týden výtvarné kultury, kterou katedra ve spolupráci s dalšími institucemi organizuje již od roku 2010.

Kontakt s praxí udržujeme i exkurzemi do českých i zahraničních galerií a muzeí umění, součástí studia jsou i stáže v těchto institucích.

Uplatnění absolventů

Po dlouholetém úsilí je v České republice od roku 2018 ustanovena profese galerijního zprostředkovatele umění pod názvem edukátor v kultuře. Absolventi programu Galerijní pedagogika a zprostředkování umění však mají i kvalifikaci pro učitelství na základních a středních školách. Možnosti uplatnění tak sahají od různých typů škol až po mimoškolní vzdělávání a práci v muzeu a galerii nebo ve veřejném kulturním životě.

První absolventi ukončili toto studium v roce 2010 a mnozí z nich našli zajímavá místa v galeriích či vzdělávacích centrech, někteří jsou vyučujícími na školách a mnozí se věnují umění individuálně. Rozhodně se však všichni podílejí na výchově k umění, což je oblast, ve které má Česká republika oproti kulturně vyspělejším zemím stále co dohánět.

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: