Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Učitelství dějepisu pro základní školy

Poznejte svoji minulost

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Obsahem studia je příprava k učitelskému povolání v oboru dějepis. Největší prostor je věnován didaktice dějepisu a dalším didakticky zaměřeným předmětům: kritické myšlení v předmětu dějepis, archivnictví, historická geografie, výuka regionálních dějin, dějiny vědy a techniky, dějiny kultury. Získáte hluboký průnik do problematiky učitelství dějepisu, široký rozhled a pedagogickou praxi, což vytvoří předpoklad pro vaše další uplatnění.

Teoretickou výuku doplňuje praxe na základních školách, studium v archivech a práce s pamětníky při přípravě diplomové práce.

Máte dobré uplatnění jako učitelé dějepisu na 2. stupni základních škol a v nižších ročnících gymnázií nebo ve všech dalších oborech souvisejících s historií (pracovníci muzeí, turističtí průvodci apod.) Během studia se můžete věnovat samostatné badatelské činnosti a její výsledky prezentovat na studentských vědeckých konferencích. Nejlepší studenti mohou participovat na odborných textech v časopisech vydávaných katedrou historie.

Je studium programu pro vás?

Zaujalo vás studium Učitelství dějepisu? Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás komunikace s pamětníky, odborníky i laickou veřejností?
  • Zvládáte si zapamatovat velké množství dat a událostí?
  • Jste schopni propojovat znalosti do logické struktury?
  • Dokážete přesně a trpělivě jako detektivové hledat pamětníky událostí, pátrat v archivu, nacházet informace v knihovně?

Pokud stále souhlasně přikyvujete, podejte si přihlášku! Studium v navazujícím programu navazuje na akreditovaný bakalářský program Dějepis se zaměřením na vzdělávání, proto je vhodné jeho absolvování.

Kombinovaná forma studia

Studijní program se vypisuje také v kombinované formě v  kombinaci s Učitelstvím německého a ruského jazyka. Kombinované studium probíhá v pátek (každý semestr pět desetihodinových konzultací).

Praxe

Praxe jsou koncipovány jako ucelený a gradující systém s důrazem na propojení s teorií. Zaměřují se na reflexi a sebereflexi studentů v roli učitele. Jedná se o předměty Učitelská praxe 1 (1. semestr), Učitelská praxe 2 (2. semestr), Učitelská praxe 3 (3. semestr). Celkově jsou tyto praxe v rozsahu 280 hodin, na které navazuje předmět Seminář k učitelské praxi (v 1. a 2. semestru).

Chcete vědět víc?

http://http://www.ped.muni.cz/whis/

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele dějepisu na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2020)

Uchazeči vykonají přijímací zkoušky: Pedagogika a psychologie

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria přijetí ke studiu pro rok 2020/2021

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Konzultant programu

e‑mail: