Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímá vás výtvarné umění? Jste tvůrčí a chcete své schopnosti dále prohloubit? Chcete být výtvarnými pedagogy – učiteli na základní nebo na základní umělecké škole, případně na střední škole?

Studium na katedře výtvarné výchovy snoubí teoretické poznání z oblasti umění a pedagogiky s výtvarnými předměty. Prohloubíte své znalosti z oblasti dějin umění, estetiky, sociologie kultury, teorie a psychologie umění, výtvarné didaktiky a mnohých dalších. Ve výtvarných předmětech rozvinete své autorské projekty. Zároveň se prakticky seznámíte také se strategií přípravy výstav, osobní prezentace a dalšími aspekty tvorby. Budete se také dozvídat něco o alternativních způsobech vedení výtvarného projevu a možnostech expresivních terapií.

Katedra je tak živým prostorem intelektuálních dialogů a tvůrčích experimentů, v němž studenti nalézají svou cestu světem umění a výtvarné pedagogiky. Absolventi studia mohou tyto znalosti a dovednosti předávat jako učitelé výtvarných předmětů základních a středních škol, nebo se vydat po své vlastní ose a uplatnit se v řadě tvůrčích oborů.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Chcete se plně věnovat vlastní výtvarné tvorbě, teorii a dějinám umění a výtvarné pedagogice? Přihlaste se na jednooborový studijní plán výtvarná výchova – vizuální tvorba.
  • Chcete studovat dva studijní programy? Vyberte si z nabídky studijních kombinací pro sdružené studium.

Praxe

Brněnská katedra výtvarné výchovy tradičně věnuje zvýšenou pozornost současnému umění. V univerzitních a dalších galeriích se proto můžete podílet na přípravě výstav významných současných umělců i studentů a pedagogů katedry. Toto pracoviště spoluorganizuje také unikátní akci Týden výtvarné kultury / Brno Art Week, realizuje a publikuje výzkumné projekty, pořádá přednášky a workshopy umělců a odborníků z blízkých oborů.

Čeká vás široká nabídka exkurzí za domácím i evropským uměním, pravidelné návštěvy nejen brněnských galerií nebo možnost vycestovat na zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+. Důležitou součástí studia jsou také učitelské praxe ve školách, které jsou koncipovány jako ucelený a gradující systém a propojují teoretické poznatky s praktickou zkušeností.

Uplatnění absolventů

Studium vás připraví na profesi učitelů výtvarných předmětů na základních a středních školách a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to získáte možnost působit i v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.

Jednooborový studijní plán takto koncipovaného učitelského programu zohledňuje dominanci odborného autorského (uměleckého a pedagogického výkonu). Dosažením magisterského titulu tak získáte kompetence k výuce na ZUŠ, na středních odborných školách s uměleckým zaměřením a vyšších odborných školách. Můžete tak obstát v konkurenci absolventů uměleckých vysokých škol.

Naši absolventi se výborně uplatňují nejen na těchto typech škol, ale jako tvůrčí osobnosti s pedagogickým vzděláním také v dalších institucích se zaměřením na vzdělávání v umění.

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.