Speciální pedagogika

Speciální pedagogika je obor zaměřený na vzdělávání, intervenci a poradenství u osob se speciálními potřebami všech věkových skupin.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studiem programu speciální pedagogika se z vás stanou odborníci pro poradenskou a intervenční podporu dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvováním studia se stáváte speciálním pedagogem. Uplatnění naleznete především v rezortu školství, ale i v resortu zdravotnictví (nelékařské profese), sociálních věcí nebo spravedlnosti aj.

Uchazeč si vybírá z jedné z oborových specializací - logopedie/surdopedie, oftalmopedie, poruchy chování, mentální postižení a poruchy autistického spektra (psychopedie), souběžné postižení více vadami, nebo speciální andragogika.

V průběhu studia si osvojíte teoretické koncepty a strategie v poradenské práci s cílovou skupinou a seznámíte se s širokou škálou metod, materiálů a pomůcek. Naučíte se diagnostické i terapeutické postupy využívané v rámci speciálně-pedagogické intervence se zřetelem k potřebám a možnostem cílové skupiny.

Studium vychází z mezioborových souvislostí problematiky vzdělávání, podpory a intervence jedinců s postižením a znevýhodněním a reflektuje medicínské a inkluzivní kontexty. Máte příležitost se v průběhu studia zapojovat do praxe i do výzkumných projektů. Nedílnou součástí studia je i mezinárodní zkušenost, na výuce se pravidelně podílejí i zahraniční akademici.

Čeká vás celá škála možností studia i praxe na spolupracujících zahraničních univerzitách a pracovištích, ať v rámci programu ERASMUS+, nebo individuálních projektů. Do fakultního studentského života se můžete zapojit i prostřednictvím studentské oborové rady.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímá Vás práce založená na intenzivním kontaktu a spolupráci?
  • Chcete se věnovat poradenství, intervenci a podpoře osob s postižením/znevýhodněním?
  • Zajímá Vás spolupráce v týmu na mezioborové úrovni?

Absolvování bakalářského studia zaměřeného na speciální pedagogiku je výhodou.

Kombinovaná forma studia

Studijní program Speciální pedagogika je nabízen rovněž ve formě kombinované, pro tuto výuku jsou vyhrazeny pátky i soboty.

Praxe

Praktické ověření a upevnění znalostí probíhá ve třech semestrálních praxích přímo na pracovištích pod vedením odborníků, s nimiž katedra dlouhodobě spolupracuje. Součástí praktické přípravy je i reflexe vašich zkušeností a poznatků v seminářích. Získané zkušenosti budete diskutovat se svými kolegy i vyučujícími a dostanete tak užitečnou zpětnou vazbu, z níž můžete těžit při svém dalším působení v praxi.

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia naleznete uplatnění především v resortu školství na poradenských pozicích (školské poradenské zařízení a školní poradenské pracoviště), jako vyučující pak můžete působit i v mateřských školách.

Studium zakládá kvalifikaci i pro působení ve zdravotnictví (nelékařské profese), v resortu práce a sociálních věcí (sociální služby, sociálněprávní ochrana dětí a mladistvých) nebo v resortu spravedlnosti.

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Speciální pedagogika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Máte dotaz k přijímacímu řízení? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.