Učitelství německého jazyka pro základní školy

“Janua linguarum reserata”

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2021

Co se naučíte

Chcete se stát učitelem/učitelkou německého jazyka? Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity k tomu máte tu nejlepší příležitost.

Ve studijním programu Učitelství německého jazyka pro základní školy budete intenzivně rozvíjet své dosažené jazykové znalosti a dovednosti pomocí moderních výukových metod s kvalitními českými i zahraničními učiteli.

Proniknete hlouběji do jazykového systému němčiny i s ohledem na to, abyste jej mohli úspěšně zprostředkovávat žákům ve svém budoucím povolání učitele/učitelky německého jazyka.

Poznáte mnoho nového z kultury německy mluvících zemí a budete se seznamovat s literárními texty pro děti a mládež a kriticky je posuzovat z hlediska jejich využití ve výuce.

V řadě zajímavých a profesně zaměřených předmětů zjistíte, jak by měla fungovat motivující výuka německého jazyka a jak se stát dobrým učitelem.

Budete se moci věnovat také atraktivním a netradičním aktivitám, jako například studentskému divadlu, mezinárodním projektům, tematickým exkurzím do zahraničí nebo společné výuce němčiny s rakouskými studenty.

Část svého studia můžete strávit na studijních pobytech či pracovních stážích v německy mluvících zemích (v rámci programu Erasmus+ a dalších mezinárodních projektů). Posílíte nejen své jazykové kompetence, ale získáte i cenné zkušenosti pro svůj osobnostní rozvoj.

Na základně získaných znalostí a dovedností v oboru a pedagogických a psychologických disciplínách, vlastních činností, spolupráce s ostatními studenty, vyučujícími i učiteli z praxe si budete tvořivě osvojovat profesi učitele německého jazyka.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

1. Chcete si osvojovat učitelskou profesi tvůrčím a motivujícím způsobem v přátelském klimatu a stát se dobrým učitelem německého jazyka?

2. Ovládáte základy německého jazyka minimálně na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky?

3. Chcete si své jazykové znalosti prohloubit a dozvědět se co nejvíce o zemích, kde se tímto jazykem mluví a poznat jejich kulturu?

4. Rádi byste studovali alespoň jeden semestr v zahraničí?

5. Chcete se v rámci studia podívat, jak se v zahraničí vyučuje?

6. Chcete být obklopeni inspirativními lidmi, kteří vás posunou dál?

7. Přejete si studovat na renomované a moderně vybavené fakultě?

Pokud na většinu z těchto otázek odpovídáte ANO, neváhejte a podejte si přihlášku.

„Jazyky jsou dnes základním kamenem všech profesí. Učitel jazyka rozdává toto zlato dál a dál, což je, myslím, ta nejlepší a nejužitečnější práce. Rodinné prostředí a skvělá atmosféra německé katedry vás ve vašem úsilí maximálně podpoří a člověk se už pak jen diví, jak lehce se zlepšuje a den za dnem postupuje výše.“

Tomáš Mariánek Tomáš Mariánek
student programu

Praxe

V průběhu tohoto studia budete mít příležitost vykonávat pedagogickou praxi na školách, která vám pomůže k úspěšnému zvládnutí profese učitele německého jazyka.

V rámci těchto praxí se budete věnovat pozorování reálné výuky a budete si moci vyzkoušet s podporou zkušených učitelů samostatně vyučovat.

Během praxe budete mít příležitost vyzkoušet si fungování nových výukových metod.

Chcete vědět víc?

https://is.muni.cz/ - Informační systém MU

http://www.ped.muni.cz/ - Pedagogická fakulta MU

http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/nemecky-jazyk-literatura/aktuality - katedra německého jazyka a literatury PdF MU

Uplatnění absolventů

Jako absolvent se budete dobře orientovat v tom, jak úspěšně vyučovat německý jazyk, dosáhnete jazykové znalosti na úrovni C1-C2. Vaše komunikační kompetence v němčině vám umožní nejen vést výuku v cizím jazyce, ale stát se i úspěšným mediátorem při organizaci různých akcí se zahraničními partnery a účastnit se i dalšího vzdělávání v zahraničí.

Své uplatnění nejdete zejména na základní škole, ale vaše získané kompetence vám „otevřou dveře“ i na školách středních, středních odborných učilištích či jazykových školách.

Vzhledem k tomu, že němčina je velmi žádaným jazykem v hospodářské sféře, budete se moci profesně angažovat i ve firemních kurzech.

„Studium němčiny na pedagogické fakultě pro mě bylo poznáváním lingvistických disciplín, ale zároveň také praktického jazyka, který dále využívám při výuce dětí i dospělých. Zejména si vážím podpory ve studiu ze strany vyučujících, které se nám dostalo.“

Karel Kozel Karel Kozel
absolvent programu

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Máte dotaz k přijímacímu řízení? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.