Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Odkazy pro uchazeče

Podejte si přihlášku

Bakalářské a magisterské studium

Bakalářské a magisterské studium

Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

Doktorské studium

Rigorózní řízení

Rigorózní řízení

Testy

 Kontakty

Informace o přijímacím řízení ke studiu na PdF
  • prijimacky@ped.muni.cz
  • 549 49 4864
  • 549 49 3254 (kombinovaná forma studia a všechna navazující mgr. studia)
Informace o Testu studijních předpokladů, e-přihlášce, platbách za přihlášku

Studijní katalogy


Studijní katalogy poskytují přehled povinných a povinně volitelných předmětů, které musí student během studia absolvovat.