Zápis do doktorského studia

Blahopřejeme k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě.
K zahájení vysokoškolského studia už chybí jen krůček: Zapsat se

Dnem zápisu ke studiu se stáváte právoplatnými studenty a studentkami Pedagogické fakulty MU.
Pro úspěšné absolvování nezbytné administrativy prosím postupujte podle následujících instrukcí.

Doktorský (čtyřletý) studijní program

Termín zápisu: 12. 2. - 18. 2. 2024

Forma zápisu: Online. Zapíšete se elektronicky např. z pohodlí domova nebo z místa aktuální dovolené.

Zápis ke studiu

Jak se zapsat? Je to docela jednoduché. Jen 5 kroků...
Absolventi MUNI, tedy uživatelé Informačního systému MU, budou mít zápis ještě jednodušší, neboť své přihlašovací údaje běžně používají (nicméně, drží se níže nastíněného postupu, zápisem zcela intuitivně úspěšně projdou).

Krok 1

Ve své e-přihlášce v období dnů 12. - 18. 2. 2024 uvidíte tlačítko "Zapsat se do studia".

Krok 2

Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete na novou stránku, kde musíte povinně zaškrtnout tři potvrzení:
a. Souhlas se zápisem do studia
b. Potvrzení Vaší kontroly nad heslem
c. Potvrzení, že jste seznámeni s BOZP

Jakmile tato tři pole potvrdíte a kliknete na tlačítko "Zapsat do studia", dojde na další stránce k potvrzení Vašeho zápisu.

Krok 3

Pod potvrzením ve znění "Zápis do studia proběhl úspěšně" najdete jedno velice důležité číslo – UČO (univerzitní číslo osoby). Toto číslo si zapamatujte a poznačte, bude Vás provázet celé Vaše studium na Masarykově univerzitě. Využijete je k přihlášení do Informačního systému MU – dovede Vás tam tlačítko "Přihlásit do IS MU", které najdete hned pod potvrzením zápisu.

Krok 4

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit do IS MU" se dostanete na stránku, na níž si můžete nastavit své prozatímní heslo. Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem.​​​

Krok 5

Po nastavení vlastního hesla se můžete přihlásit do IS MU. Budete prozatím ve stavu "osoba neztotožněna", což bude výrazně signalizováno na každé Vaší stránce IS MU. (Jak se co nejdříve ztotožnit?)

Ověření totožnosti

"Ztotožnění" je akt, který se týká jen a pouze osob, jejichž identitu Masarykova univerzita dosud neověřovala (dosud neměli tzv. UČO). Typicky čeká většinu zapsaných, kteří na MU zatím nestudovali. Jak se rychle a úspěšně ztotožnit?

Možnosti ztotožnění

Svou totožnost prosím ověřte co nejdříve, nejpozději do 12. 9. 2023. Sami zvolte jednu z následujících možností:

Velmi pěkně a srozumitelně vypracovaná nápověda k tomuto tématu v ISu.

Fotografie (nejen) pro ISIC/studijní průkaz

Absolventi MUNI už své fotografie a mnohdy taky průkazy mají. Následující článek se týká především osob, které na MUNI přicházejí prvně.

Proč je třeba pořídit pro univerzitu fotografii? Zákon o vysokých školách říká, že univerzity po zápisu do studia vybaví studenty a studentky průkazem. Průkaz je jedním z dokladů o studiu. Fotografie se rovněž ukládá a zobrazuje v univerzitních informačních systémech.

Vyberte si jednu ze dvou možností pořízení/nahrání fotografie:

Objednávku výroby ISIC/studijního průkazu je možné učinit jedině s existující a vyhovující fotografií v ISu.

Průkaz objednávejte prosím zde.

Zapomenuté heslo pro vstup do ISu

V minulosti jste už Informační systém používali, ale nevzpomínáte si své primární heslo? Nabízí se tato řešení:

  1. získání hesla s pomocí eIdentity,
  2. registrace v Komunitní síti pro absolventy MUNI vč. oživení účtu IS MU,
  3. osobní návštěva Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí (Mgr. H. Florkové) s občanským průkazem v úředních hodinách,
  4. zaslání hesla poštou do vlastních rukou (zpoplatněno částkou 200 Kč).

Registrace a zápis předmětů

Student musí v průběhu studia splnit všechny povinné předměty a některé (dle pokynů) povinně volitelné předměty pro svůj obor. Jaké jsou pro Váš obor povinné a povinně volitelné předměty zjistíte ze studijního katalogu. Studijní katalog je doporučeným studijním plánem a jeho obdobou v ISu jsou registrační šablony, které Vám pomáhají při registrování předmětů.

Konkrétní předměty, které je potřeba během studia absolvovat, naleznete v katalogu předmětů PdF MU.

Registrovat předměty lze pouze v obdobích k tomu určených, tj. v období Registrace, Zápisu a Změn v zápisu. Kdy které období pro daný semestr probíhá, zjistíte v harmonogramu

Založení a přihlášení k tématu disertační práce

Téma disertační práce si založíte v Rozpisech témat.

Bez popisku

Po založení tématu musí vedení práce odsouhlasit Školitel tím, že potvrdí přihlášení k Tématu.

Individuální studijní plán

Ve spolupráci se Školitelem vyplníte Individuální studijní plán, jak pro celé studium,

tak pro konkrétní semestr.

Zadání čísla účtu do IS MU (pro výplatu stipendia).

Zkontrolujte, případně doplňte číslo účtu do IS MU.  Nezapomeňte aktualizovat při každé změně účtu!

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.