Geography Education

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 2 200 EUR za akademický rok.

Co se naučíte

Cílem studijního programu je poskytnout vědcům, akademikům, expertům působícím ve státních i nestátních institucích a motivovaným učitelům kvalitní vědeckou přípravu v oblasti geografického vzdělávání. Tematické zaměření lze charakterizovat výčtem následujících oblastí:

 • obsahová a cílová dimenze kurikula geografického vzdělávání, zkoumání jeho zamýšlené, realizované a dosažené formy;
 • zákonitosti, trendy, aktéři, faktory, procesy a výsledky geografického vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech;
 • vzdělávání a profesionalizace učitelů geografie na všech stupních a typech škol a dalších vzdělávacích institucích (např. střediscích environmentálního vzdělávání).

„Geografické vzdělávání založené na výzkumu.“

Praxe

V rámci svého studia se studenti podílí na praktické výuce studentů bakalářských a magisterských studijních programů (vedení seminářů, vedení závěrečných prací) a dalších odborných asistentských činnostech. Není výjimkou, že studenti doktorského studia působí jako učitelé či lektoři přímo v praxi na různých stupních a typech škol i mimoškolských zařízení.

Kontakt s praxí je dále rozvíjen prostřednictvím disertačního výzkumu, neboť mnohdy je jeho součástí (kromě samotného sběru dat) také praktický návrh a výzkumné ověření edukačních aktivit, projektů apod.

Nezbytnou součástí disertačních prací je také stanovení implikací nebo doporučení pro praxi, jež vyplývají ze výsledků disertačních výzkumů.

Chcete vědět víc?

https://www.ped.muni.cz/studium/doktorske-studium

Uplatnění absolventů

Své uplatnění může absolvent nalézt jako:

 • erudovaný učitel na příslušných stupních a typech škol a v dalších vzdělávacích institucích;
 • výzkumný pracovník na univerzitách, v pedagogických výzkumných ústavech a dalších národních i mezinárodních výzkumných institucích;
 • vysokoškolský pedagog – vzdělavatel učitelů;
 • konzultant kvality v oblasti geografického vzdělávání (např. školní inspektor apod.);
 • tvůrce i posuzovatel formálního i neformálního kurikula, učebnic, atlasů a jiných učebních materiálů;
 • tvůrce koncepcí v oblasti geografického vzdělávání.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

The admission to the doctoral study program is conditional on the regular completion of the study in the master's study program of an equal or related field. Conditions for admission:

 • Submission of the application form and supplementary materials to the application form from 1st January to 30th April.
 • Payment of the fee for the admission procedure 600 CZK. The fee is not refundable.
For more information regarding to the amount of the tuition fee of 55 000 CZK (or an equal amount in EUR), please see https://is.muni.cz/obchod/fakulta/ped/?lang=en;setlang=en#poplatek.

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Oborová rada a oborové komise
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
2 200 EUR
Více informací

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.