Jak se přihlásit?

 • 1. leden - 30. duben / 1. září - 30. listopad

  Podejte přihlášku

  • Přihlášky do DSP s nástupem od podzimního semestru 2020 je možné podávat od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020.
  • Přihlášky do DSP s nástupem od jarního semestru 2021 je možné podávat od 1. srpna 2020 do 30. listopadu 2020.
  • Přihláška ke studiu v DSP se podává pouze v elektronické podobě.
  • Součástí elektronické přihlášky je název tématu výzkumného zaměření česky a anglicky a jméno předpokládaného školitele. Před podáním přihlášky je potřeba kontaktovat budoucího školitele a zkonzultovat s ním navržené téma a domluvit se na budoucí spolupráci. Seznam školitelů a oborových rad doktorských studijních oborů/programů naleznete u konkrétního oboru/programu.

  Podat přihlášku

 • nejpozději do do 30. dubna / do 30. listopadu (včetně)

  Dodejte podklady k přijímací zkoušce

  Materiály pro uchazeče

 • polovina května / polovina prosince

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Pozvánku vám pošleme přes e-přihlášku.

 • květen - červen / leden

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do doktorského studia probíhá formou ústního pohovoru. 

  Nabídka oborů/programů

 • do 14 pracovních dnů od data konání přijímací zkoušky

  Přečtěte si výsledek

  Výsledky přijímacího pohovoru zaznamenáme do elektronické přihlášky.

 • září / únor

  Zapište se ke studiu

  Teprve zápisem se stáváte studentem Pedagogické fakulty MU.

  Zápis do studia

Kontaktní formulář:


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.