Informace o projektu
Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (KUME 2015)

Kód projektu
MUNI/A/1360/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cíl projektu spočívá v rozpracování teoretických rámců a výzkumných nástrojů umožňujících empirické zkoumání vybraných proměnných vztahujících se ke kurikulu ZŠ. Ke zpracování tématu se přistupuje z perspektivy obecné pedagogiky, srovnávací pedagogiky a oborových didaktik. Vychází se přitom z aktuálně zpracovávaných disertačních prací studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika, který je realizován na Pedagogické fakultě MU. Řešení projektu je relevantní nejen v rovině základního (metodologického) výzkumu, ale také s ohledem na doznívající školskou reformu, kterou je třeba evaluovat z hlediska různých forem existence kurikula (projektovaného, realizovaného ad.). Výsledky projektu mohou být potenciálně využitelné pro rozpracování systému monitoringu implementace a evaluace kurikula v České republice.

Publikace

Počet publikací: 22


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.