Harmonogram

 • září 2019 - Odeslání projektové žádosti HR4MU
 • 11–12/2019 - Oznámení výsledků projektové žádosti HR4MU a přihlášení se k principům Evropské charty a Kodexu
 • 01–10/2020 - Provedení interní analýzy procesů (GAP analýza) a příprava akčního plánu (AP)
 • 11–12/2020 - Odeslání GAP analýzy a akčního plánu Evropské komisi a zveřejnění uvedených dokumentů na webu fakulty
 • 01–02/2021 - Předpokládaná doba udělení ocenění HR Award
 • 12. 3. 2021 - Posun hodnocení o udělení ocenění HR Award Evropskou komisí
 • 23. 4. 2021 - Pedagogická fakulta získala ocenění HR Award
 • rok 2021 - Implementace kroků akčního plánu
 • rok 2022 - Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a akčního plánu, vypracování nového tříletého plánu
 • 23.4.2023 - Odeslání dokumentů Evropské komisi - Interim Assessment
 • 04-07/2023 - Vnější hodnocení Evropskou komisí
 • 19.7.2023 - HR Award - Potvrzeno (Embedded)
 • rok 2023-2025 - Vnitřní hodnocení, plnění Revidovaného akčního plánu
 • rok 2025/2026 - HR Award Renewal a příjezd hodnotitelů EK na fakultu

Naše cesta k získání HR Award (popis fází)

Bez popisku
Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.