Harmonogram

  • září 2019 - Odeslání projektové žádosti HR4MU
  • 11–12/2019 - Oznámení výsledků projektové žádosti HR4MU a přihlášení se k principům Evropské charty a Kodexu
  • 01–10/2020 - Provedení interní analýzy procesů (GAP analýza) a příprava akčního plánu (AP)
  • 11–12/2020 - Odeslání GAP analýzy a akčního plánu Evropské komisi a zveřejnění uvedených dokumentů na webu fakulty
  • 01–02/2021 - Předpokládaná doba udělení ocenění HR Award
  • 12. 3. 2021 - Posun hodnocení o udělení ocenění HR Award Evropskou komisí
  • 23. 4. 2021 - Pedagogická fakulta získala ocenění HR Award
  • rok 2021 - Implementace kroků akčního plánu
  • rok 2022 - Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a akčního plánu
  • rok 2023 - Vnější hodnocení Evropskou komisí

Naše cesta k získání HR Award (popis fází)

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.