Co se skrývá pod zkratkou
HR Award?

Prestižní ocenění HR Excellence in Research  Award  (dále „HR Award“) je ocenění udělované Evropskou komisí výzkumným institucím, které zavádějí personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy For Researchers). Strategie je založena na respektování 40 principů vycházejících z  Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES).

Ačkoliv je ocenění primárně zaměřeno na výzkumné pracovníky, dopad změn v personální strategii se bude týkat všech zaměstnanců a zaměstnankyň Pedagogické fakulty. Jedná se např. o zlepšení a zkvalitnění pracovního prostředí, zvyšující se podporu profesního růstu a kariérního rozvoje, zvýšené informování o etických a profesních aspektech, zajištění transparentního procesu náboru a výběru.

Ocenění HR Award také přináší Pedagogické fakultě lepší pozici pro získávání finančních prostředků na výzkum z tuzemských a evropských programů na podporu výzkumu, bodové zvýhodnění zejména v programech HORIZON 2020 a TA ČR.

HR Award proces se skládá z následujících fází:

Co nám to přinese?

  • Zvýšená prestiž a atraktivita fakulty pro výzkumníky.
  • Zvýšená kvalita péče o zaměstnance.
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků.
  • Lepší pozici pro získávání finančních prostředků na výzkum z tuzemských a evropských programů na podporu výzkumu.
  • Dlouhodobě udržitelné, transparentní a mezinárodní pracovní podmínky pro domácí a zahraniční zaměstnance.
  • Vytváření pracovních podmínek pro atraktivní kariéru v oblasti výzkumu.
  • Zapojení do celoevropské sítě výzkumných organizací.
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném a soukromém sektoru.
  • Zajištění transparentního náboru a výběru nových zaměstnanců.

Prezentace z Informačního semináře zprostředkovává přehled základních informací o HR Award, konkretizuje přínosy ocenění pro Pedagogickou fakultu i její zaměstnané osoby.

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.