Výukové situace rozvíjející kompetenci k řešení problémů: teoretický model jako východisko pro analýzu výuky

Autoři

ČEŠKOVÁ Tereza

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogika
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11622&lang=cs
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23362189.2016.248
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova learning situation; problem-oriented learning situation; learning task; problem-oriented task; problem-solving competence
Přiložené soubory
Popis Akcent na rozvíjení kompetencí coby hlavních cílů vzdělávání lze chápat jako příležitost k posílení konstruktivistických principů ve výuce. Rozvíjení kompetence k řešení problémů inklinuje ke konstruktivistickému přístupu ze své podstaty. Cílem prezentované teoretické studie je představit model ideální výukové situace, v níž je kompetence k řešení problémů u žáků rozvíjena. Taková situace vychází z problémově orientovaného učení, v jejím jádru stojí učební úloha obsahující neúplně strukturovaný problém. V popisovaném modelu se odráží východiska popsaná v úvodní části studie. Model je v logice našeho vnímání výukové situace rozdělen do tří oblastí – jádra, vnějších a vnitřních situačních okolností. Jádro tvoří problémově orientované učební úlohy. Vnitřní situační okolnosti tvoří psychodidaktická transformace reprezentovaná činnostmi učitele a kognitivní transformace, již tvoří činnosti žáků. Vnější situační okolnosti pak popisují to, s čím učitel i žáci do celého procesu vstupují a co je třeba zohlednit. Pomocí teoretického modelu lze popsat nejen aktuální stav, ale zároveň získat podporu v tom, na co je možné zaměřit pozornost při sestavování problémově orientované učební úlohy i v čem jsou nejčastější chyby při využívání výukových situací, které kompetenci k řešení problémů rozvíjejí, ve výuce. Teoretický model bude východiskem pro tvorbu výzkumného nástroje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.