Analýza projektovaného kurikula tělesné výchovy pro primární vzdělávání

Autoři

HABRDLOVÁ Martina

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá projektovaným kurikulem tělesné výchovy. Jako problém v námi rozebíraných souvislostech vnímáme nedostatečný soulad mezi projektovanými cíli tělesné výchovy a učebním obsahem definovaným v Rámcových vzdělávacích programech a také nízkou kongruenci mezi jednotlivými formami kurikula české tělesné výchovy. Uvádíme dílčí výsledky analýzy irského kurikula tělesné výchovy projektovaného pro primární vzdělávání. Na výsledky analýzy navazuje srovnání vybraných aspektů souvisejících s revizemi kurikulárních dokumentů v České republice a Irsku zejména s ohledem na výše nastíněný problém kongruence projektovaného kurikula tělesné výchovy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.