Koncept Standardů společného základu ve Spojených státech amerických: výuka čtení v primárním vzdělávání

Autoři

SÝKOROVÁ Pavla

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogická orientace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/pedor/article/view/5232/4328
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2016-1-117
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova Common core state standards; curriculum; teaching reading; Framework educational programme
Popis Cílem tohoto článku, který se pohybuje na pomezí přehledové a teoretické studie, je představit čtenáři kurikulární dokument Standardy společného základu Spojených států amerických (Common core state standards). První část kapitoly přibližuje pojetí Standardů společného základu napříč celým školním vzděláváním. Další pasáže jsou věnovány analýze standardů pro vzdělávací oblast anglický jazyk se zaměřením na závěrečné výstupy jednotlivých ročníků koncipovaných pro výuku čtení, blíže prezentují standardy zacílené na čtvrtý ročník primární školy a nabízí komparativní pohled výuky čtení ve Standardech společného základu a v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Studie naznačuje rozdílnosti v závěrečných výstupech pro výuku čtení na základní škole, v nichž bylo např. zjištěno, že české kurikulum oproti americkému plně neakceptuje esteticko-výchovnou složku literatury.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.