Zapojte se do aktivit HR Award a tvořme společně

OTM-R

V rámci této skupiny pracujeme na vytvoření otevřené, transparentní a na zásluhách založené politiky náboru a výběru, která bude odpovídat mezinárodně srovnatelným přijímacím postupům.

Mgr. Dagmar Kyselová

Vedoucí personálního oddělení

e‑mail:

(Post)doktorandská škola

V pracovní skupině vytváříme koncepci podpory pro začínající výzkumníky a výzkumnice v oblasti studijních a výzkumných aktivit, sdílení a síťování. Reflektujeme jejich potřeby a požadavky, které jsou na ně kladeny.

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Proděkan pro výzkum a akademické záležitosti

e‑mail:

Adaptace

Naší snahou je částečná digitalizace a komplexní nastavení procesu adaptace nově příchozích zaměstnanců a zaměstnankyň pro jejich rychlé zapracování a zorientování.

Mgr. Dagmar Kyselová

Vedoucí personálního oddělení

e‑mail:

Vzdělávání

Koordinátor/ka vzdělávání Pedagogické fakulty zprostředkovává zaměstnancům a zaměstnankyním nabídku vzdělávacích kurzů. Cílí na profesní rozvoj, rozvoj odborných kompetencí a dovedností.

Mgr. Monika Oswaldová

HR Specialistka

e‑mail:

Gender/Rovné pracovní podmínky

V tomto bodě jde o zkvalitňování pracovního prostředí, včetně transparentního fungování systému řízení, a podpory rovných příležitostí. 

PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc.

Proděkanka pro kvalitu pro kvalitu a záležitosti studujících a absolventů

e‑mail:

Podpora publikační činnosti

Zaměřujeme se na rozvíjení podpory všech autorů a autorek při publikování cizojazyčných textů, zvyšujeme povědomí o stávajících i nových možnostech této podpory.

Mgr. Monika Oswaldová

HR Specialistka

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.