Dokumenty a výstupy projektu

Evropská charta a Kodex

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků

Více informací

Interní materiály

Průběh projektu

Hlavní výstupy projektu

Posilování výběrového řízení

Vznik (Post)doktorandské školy

 • Webové stránky (Post)doktorandské školy a její Facebook.
 • Organizace akcí v rámci (Post)doktorandské školy ‒  metodologické workshopy, víkendová metodologická škola, kurz akademického psaní v angličtině, PhD Day, PhD konference, neformální setkávání doktorandů "Doktorandění".
 • Koncepce podpory začínajících výzkumníků a výzkumnic na PdF MU vč. konceptu mentoringové podpory a podpory výzkumníků a výzkumnic ze zahraničí (zde).
 • Propagační materiály: doktorského studia (tištěné, video), roll-upy.
 • Zahraniční cesty na instituce s certifikací HR Award nebo realizující doktorandské školy. Podpora začínajících výzkumníků v účastech na zahraničních akcích.

Nástup a adaptace

Hodnocení zaměstnanců a zaměstnankyň

 • Koncepce hodnocení odkazuje na relevantní interní normy a směrnice, popisuje nastavení a průběh hodnocení, nabízí souhrn možných oblastí pro hodnocení, zdrojů pro vzdělávání a představuje možnosti kariérního rozvoje. Informace jsou doplněny infografikou.
 • Aplikace Hodnocení zaměstnanců v IS: je určena pro hodnocení neakademických zaměstnanců a zaměstnankyň (návod pro vyplnění aplikace).
 • Redesign elektronického systému EVAK (ve spolupráci s RMU – zjednodušení a redukce indikátorů EVAK na univerzitní úrovni, promítnutí do aplikace).

Vzdělávací akce

 • Posílení manažerských dovedností pomocí vzdělávání (př. leadership and management skills, soft skills, gender awareness, public relations training, strategy management and).
 • Roční blended-learningovc kurz publikačních dovedností pro začínající výzkumníky a výzkumnice.
 • Vzdělávání určená pro neakademická pracovišť.

Gender

Podpora publikování

Web

Jiné

 • Překlady vybraných interních dokumentů (k dispozici zde) a webových stránek.
 • COIL a tandemové lekce, internacionalizací aktivity.
 • Na univerzitní úrovni modifikace CERPEK je centra pro rozvoj profesních kompetencí zaměstnanců a zaměstnankyň.

Aktivity

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.