Dokumenty

Evropská charta


 

Podklady pro Evropskou komisi

Akční plán OTM-R checklist Ganttův graf


 

Schéma akčního plánu


 

Prezentace ze setkání k představením HR Award ze dne 27. 10. 2020 a dokument Výsledky dotazníků a focus groups

Výsledky dotazníků a focus group (autentizováno) Prezentace ze setkání (autentizováno)

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.