Komparativní analýza standardů finanční gramotnosti v České republice a vybraných zahraničních státech

Autoři

ŠEVČÍK Karel JANKO Tomáš

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Orbis Scholae
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=111110
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2018.55
Klíčová slova financial literacy; financial education; content analysis; projected curriculum; educational standards
Popis O smyslu finanční gramotnosti, napomoci žákům k úspěšnému fungování ve finančních situacích, panuje v současnosti relativní shoda. Podmínky pro rozvoj finanční gramotnosti v rámci školního kurikula se však v různých státech mohou významně lišit. Prezentovaná studie se zaměřuje na analýzu kurikulárních dokumentů pro finanční vzdělávání v České republice. Cílem je porovnat české a zahraniční standardy finanční gramotnosti z hlediska zastoupení hlavních dimenzí a kategorií finančního vzdělávání. Metodologie vychází z projektu FLin€VET, který porovnával standardy finanční gramotnosti v kurikulech vybraných evropských států. Předmětem srovnání jsou čtyři standardy: z České republiky, Austrálie, Japonska a Spojeného království. Výsledky naznačují, že porovnávané standardy finanční gramotnosti se nejvíce odlišují v kategoriích týkajících se uplatňování finančních dovedností v osobní či společenské sféře. V českém standardu finanční gramotnosti je kladen důraz na orientaci žáků ve finančních souvislostech. Ve srovnání se zahraničními standardy jsou zde ale oslabena témata vedoucí žáky k reflektování finančních informací v autentických situacích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.