Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, procesy, výsledky (SKOLA 2014)

Kód projektu
MUNI/A/0908/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cíl projektu spočívá v rozpracování teoretických rámců a výzkumných nástrojů umožňujících empirické zkoumání vybraných proměnných vztahujících se ke školnímu vzdělávání. Ke zpracování tématu se přistupuje z perspektivy školní pedagogiky a oborových didaktik. Při řešení se vychází z aktuálně zpracovávaných disertačních prací studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika, který je realizován na Pedagogické fakultě MU. Řešení projektu je relevantní nejen v rovině základního (metodologického) výzkumu, ale také s ohledem na probíhající školskou reformu. Výsledky projektu mohou být potenciálně využitelné pro rozpracování systému monitoringu a evaluace školního vzdělávání v České republice.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.