Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 platí úplný zákaz osobní přítomnosti studentů ve výuce. Výuka probíhá výhradně online.

  • Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Barva semaforu je odvozená od aktuální epidemiologické situace v okrese Brno-město, od aktuální situaci na Masarykově univerzitě a od aktuální situace na Pedagogické fakulta MU.
  • Budovy fakulty jsou přístupné pouze pro zaměstnance fakulty.
  • Rozhodnutí rektora nařizuje studentům bezodkladně prostřednictvím Informačního systému oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.
  • Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Opatření děkana Plán protiepidemických opatření

Aktuality

Všechny aktuality

Důležité informace

Důležité odkazy

Kontaktní adresy

Obecné dotazy

info@ped.muni.cz

 

Studijní oddělení

studijni@ped.muni.cz

 

Personální oddělení

kyselova@ped.muni.cz