Budovy fakulty jsou přístupné zaměstnancům a studentům, kteří mají negativní test na COVID-19.

  • Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je zelená. 
  • Zkoušky se mohou konat prezenčně, maximálně však ve skupině do 10 osob. 
  • Budovy fakulty jsou přístupné pouze zaměstnancům a studentům univerzity, kteří mají negativní test na COVID-19 a který není starší než 7 dnů.
  • Rozhodnutí rektora nařizuje studentům bezodkladně prostřednictvím Informačního systému oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.
  • Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Opatření děkana Plán protiepidemických opatření

Aktuality

Všechny aktuality

Důležité informace

Důležité odkazy

Kontaktní adresy

Obecné dotazy

info@ped.muni.cz

 

Studijní oddělení

studijni@ped.muni.cz

 

Personální oddělení

kyselova@ped.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.