Metakognice – vymezení pojmu a jeho uchopení v kontextu výuky

Autoři

LOKAJÍČKOVÁ Veronika

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogika
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=4047
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova metacognition; components; developmnet; evaluation; learning
Popis Předložená přehledová studie zpřístupňuje poznatky o metakognici a možnostech jejího rozvíjení v kontextu výuky. Studie je členěna do tří hlavních částí. První část se zabývá vymezením pojmu metakognice, představuje její strukturaci vybranými autory do dílčích komponent a pokouší se o jejich utřídění. Část druhá objasňuje koncept metakognice ve vztahu k autoregulaci učení a sebereflexi. V části třetí je charakterizována výuka podporující metakognici, popsáno rozvíjení a hodnocení metakognice ve výuce prostřednictvím různých přístupů a nástrojů. Potenciál k rozvíjení metakognice vnímáme především v zapojování učitelských otázek náležité kognitivní náročnosti a ve výukové fázi rekapitulace. Studie na metakognici nahlíží jako na způsob zvyšování kvality výuky v zájmu „nové“ (produktivní) kultury vyučování a učení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.