Mylné představy žáků 6. ročníku o fotosyntéze a dýchání rostlin

Autoři

GAŽOVÁ Kateřina

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Předkládaná kapitola je zaměřena na definování pojmů fotosyntéza a dýchání rostlin v kurikulárních dokumentech (učebnicích a pracovních sešitech) pro základní školu, dále na rešerši výzkumů zabývajících se mylnými představami a především na zkoumání žákovských mylných představ na příkladu fyziologie rostlin (se zaměřením na fotosyntézu a dýchání rostlin) u žáků 6. ročníku základní školy. Důvodem pro zvolení daného tématu je absence prací zpracovávajících téma mylných představ žáků druhého stupně základních škol v oblasti fyziologie rostlin v rámci České republiky. Základem prováděného výzkumu je vliv vybraných faktorů na úroveň mylných představ. Kromě vlivu genderu, věku a oblíbeného předmětu je zkoumáno též ovlivnění mylných představ postojem žáků k přírodopisu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.