Školní vzdělávání: učitel - vyučování, žák - učení

Autoři

JANÍK Tomáš SLAVÍK Jan LOKAJÍČKOVÁ Veronika BENDOVÁ Alena GAŽOVÁ Kateřina HORÁČKOVÁ Marie JANOUŠOVÁ Iva PAVLÍČKOVÁ Lenka ŠEVČÍKOVÁ Kateřina VLČKOVÁ Jana ZIEMBOVÁ Lucie

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Překládaná kniha obsahuje devět empirickovýzkumných studií, které z různých hledisek vypovídají o realitě naší současné školy: o školní výuce a její kvalitě anebo o žácích. Relativně pestrá skladba témat a zorných úhlů, z nich jsou studována a pojednávána, je sjednocena společnou snahou – co nejhlouběji rozumět školnímu dění s ohledem na hlavní poslání školy: umožňovat poznání svým žákům, motivovat je k němu a přinášet jim intelektuální zázemí, v němž lze poznávání vyhledávat, prohlubovat a rozvíjet. V odborné knize jsou rozpracovány teoretické rámce, metodologické přístupy a výzkumné nástroje umožňující realizovat výzkum z různých oblastí školního vzdělávání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.