Kvantitativní analýza výukových situací z pohledu rozvíjení kompetence k učení ve výuce zeměpisu: vybrané výsledky výzkumu.

Autoři

LOKAJÍČKOVÁ Veronika

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Autorka se zabývá zkoumáním kvality výuky ve výukových situacích zeměpisu z hlediska cílové kategorie kompetence k učení. Hlavním cílem příspěvku je objasnění nejdůležitějších souvislostí mezi kvantitativním výzkumem založeným na kategorizovaných datech a kvalitativním výzkumem založeném na metodice 3A. Dílčí cíle jsou orientovány na zjišťování důležitých determinant kvality výuky v rámci cílové kategorie kompetence k učení. Autorka mimo jiné zjistila, že v pozorované výuce žák minimálně zadává učební úlohy a minimálně se podílí na jejich hodnocení, protože učitel nahrazuje žákovské poznávací aktivity vlastním výkladem a hodnocením činností (tzv. odcizené poznávání). Kromě toho žáci téměř vůbec nepracují s chybou, mnohem častěji docházelo jen k nápravě žákovské chyby ze strany učitele. Naopak ve velké míře je žák řešitelem učebních úloh, nicméně, řešené učební úlohy se opírají o silnou faktografickou základnu a mají nižší kognitivní náročnost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.