Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP407/12/0432
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
učení se cizímu jazyku, strategie učení, sekvence strategií, shluky strategií, řečové dovednosti, výsledky vzdělávání

Projekt vychází z analýzy problémů učení se cizímu jazyku a jazykového vzdělávání ve školních podmínkách.
Mnoho žáků nedosahuje očekávané jazykové úrovně i po mnoha letech učení. Důvodem může být kvalita
výuky, ale také procesy učení žáků. Více než dvě třetiny žáků vykazují rezervy v dovednosti učit se cizí
jazyk a v používání strategií učení. Projekt navazuje na současný stav poznání v oblasti strategií učení, kdy
se zdůrazňuje, že se strategie nevyskytují izolovaně, nýbrž v sekvencích a shlucích, které je třeba popsat.
Ústřední roli při učení hraje nejen skála používaných strategií, ale především souhra a kvalita jejich používání
v kontextu dalších proměnných, jako je motivace nebo styl učení. Ve světovém měřítku nebyly dosud sekvence
a shluky strategií podrobněji zkoumány. Cílem projektu je 1) uvést koncept sekvencí a shluků strategií do
českého prostředí, 2) zjistit typické sekvence a shluky strategií učení se cizímu jazyku a jejich vazbu na
úspěšnost řešení jazykových situací, 3) popsat vztah strategií a dosahovaných výsledků v cizím jazyce u žáků na konci povinného vzdělávání.

Publikace

Počet publikací: 36


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.