Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET

Logo poskytovatele
Autoři

VLČKOVÁ Kateřina KOSTKOVÁ Klára PEŠKOVÁ Karolína JANÍK Miroslav ŠVEJDÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Výzkum byl zaměřen na strategie u řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslechu) v kontextu dalších proměnných (motivace, styl učení, vliv učitele aj.). Strategie byly sledovány v konkrétních situacích (nikoli obecně) s cílem lépe měřit vazbu strategií na vzdělávací výsledky. Byly zjišťovány pomocí tzv. templates, do nichž žáci zapisovali své výpovědi o tom, jak postupovali při řešení 10 typických úloh standardizovaného jazykového testu KET. Kontextové informace byly zjišťovány pomocí dotazníků. Základní soubor tvořily základní školy s druhým stupněm v Jihomoravském kraji. Náhodný výběr zahrnoval oslovení 27 škol, z nichž byla analyzována data 16 škol. Na úrovni tříd (resp. jazykových skupin) se jednalo o úplný výběr žáků 9. ročníků dané školy, celkem je analyzováno 462 žáků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.