Clusters and Sequences of Foreign Language Learning Strategies in Reading, Writing, Speaking and Listening in their Relation to Achievement

Logo poskytovatele
Název česky Shluky a sekvence žákovských strategií čtení, psaní, mluvení a poslechu v anglickém jazyce ve vazbě na úspěšnost
Autoři

KOSTKOVÁ Klára PEŠKOVÁ Karolína VLČKOVÁ Kateřina JANÍK Miroslav

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit typické shluky a sekvence žákovských strategií učení se angličtině ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh na konci základního vzdělávání. Bylo užito kvalitativních a kvantitativních metod, přičemž zaměření příspěvku je v kvalitativní části výzkumu. Výzkumný vzorek byl sestaven náhodným výběrem v Jihomoravském kraji. Strategie byly zjišťovány pomocí tzv. templates, do nichž žáci zapisovali své výpovědi o tom, jak postupovali při řešení 10 typických úloh ze standardizovaného jazykového testu KET. Cílem bylo analyzovat data prostřednictvím kategorií odvozených z dostupných teorií i samotných výpovědí respondentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.