• pro studenty
  • pro zaměstnance
  • pro uchazeče
 

Aktuality z Pedagogické fakulty

 

Nová směrnice děkana

 

Nové kurzy CŽV

Naše fakulta vydává novou směrnici děkana 4/2015 O individuálním studijním plánu studentů PdF MU vyjíždějících do zahraničí

Vstoupit
 

Nabízíme nové kurzy celoživotního vzdělávání zaměřené na pedagogiku, sociální a dramatickou výchovu a anglický, německý či ruský jazyk. Aktuální nabídku všech kurzů CŽV najdete po kliknutí na ikonu Vstoupit

Vstoupit

Konference Škola a zdraví v 21. století

 

Docentské dny speciální pedagogiky

Institut výzkumu školy a zdraví, Katedra speciální pedagogiky a Katedra výchovy ke zdraví si Vás dovolují pozvat na konferenci Škola a zdraví v 21. století, která se na PdF MU uskuteční 10.–11. září 2015

Vstoupit
 

Katedra speciální pedagogiky a Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání pořádají v září 2015 dvě odborná setkání s evropskou účastí k otázkám speciální pedagogiky. Jedná se o doktorandské kolokvium (14. září 2015) a docentské dny (15.–16. září 2015). 

Vstoupit

Středoevropská geografická konference

 

Aplikovaná Behaviorální Analýza

Katedra geografie PdF MU s Katedrou geografie a regionálného rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantina Filozofa v Nitře a Českou geografickou společností připravuje 23. ročník středoevropské geografické konference Středoevropský prostor v pohledu současné geografie, která proběhne 8.–9. října 2015. Záštitu převzal rektor MU Mikuláš Bek.

Vstoupit
 

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU pořádá ve spolupráci s univerzitami v Belfastu (UK) odborný seminář Aplikovaná Behaviorální Analýza – principy a možnosti využití pro osoby s PAS, který se koná 24. října 2015. Na semináři vystoupí uznávaní odborníci, účast je zdarma.

Vstoupit