Obecné informace Pro studenty Pro zaměstnance Pro uchazeče

Kontaktní informace

Adresa:
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7, 603 00 Brno

Tel.: +420 549 49 1111
http://www.ped.muni.cz E-mail:

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Bakalářské, navazující magisterské a celoživotní studijní programy poskytují ucelený systém přípravy učitelů pro 1. a 2. stupeň základních a středních škol.

fakulta

Informace pro studenty

Pro studenty jsme připravili přehledné informace z ústřední knihovny, bakalářského, magisterského a doktorského studia a studijního oddělení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

studenti

Informace pro zaměstnance

Pro zaměstnance jsme připravili přehledné informace o významných akciích, publikační činnosti a možnost vyhledání lidí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

zamestnanci

Informace pro uchazeče

Pro uchazeče o studium jsme připravili přehledné informace potřebné pro přihlášení ke studiu, přehled nabízených studijních oborů a ukázky TSP a oborových testů. Více informací najdete v sekci Studium, ale i na jiných místech na našem webu. Těšíme se na vás!

uchazeci
 

Hlavní menu

Kalendář

kalendář náhledodznaky ISO

Anketa

Studentský klub PdF by rád zvýšil svou aktivitu, proto se Vás ptáme, jakou další formu studentské zábavy byste rádi viděli na fakultě?

Virtuální prohlídka

budova fakulty

Odkazy

Aktuality z Pedagogické fakulty

 

Odběr aktualit e-mailem

Aktuality na Facebooku

 
Pro studenty Akce PdF MU Akademický senát

Vyhlášení děkanského volna na PdF MU

24. 10. 2014 | Vážené kolegyně a vážení kolegové, s koncem aktuálního funkčního období vyhlásil Akademický senát PdF MU volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty MU na funkční ...

více

Analýza významu studentů vysokých škol pro rozvoj města Brna

24. 10. 2014 | Dobrý den,
Brno je významným centrem vědy a vzdělanosti díky tradici univerzitního vzdělávání a kvalitního výzkumu. Dlouhodobě rostoucí počet studentů, rozšiřující ...

více

Změny v úředních hodinách na studijním oddělení PdF

23. 10. 2014 | Vážení studenti, dne 27.10.2014 jsou zrušeny úřední hodiny paní Daňkové, Španové a pana Rimeše. Ve dnech 30. 10. - 6. 11. 2014 jsou zrušeny úřední hodiny paní ...

více

  

  

  

Volby do AS PdF MU pro období 2015-2017

20. 10. 2014  |   Důležité termíny:31. října 2014 do 16:00Termín pro doručení návrhů kandidátů do AS PdF MU...

více

Volba kandidáta na funkci děkana/děkanky PdF MU

7. 3. 2014  |   Dne 31. 1. 2015 uplyne funkční období děkana Pedagogické fakulty MU. V souvislosti s touto...

více

Webová prezentace AS PdF MU

1. 3. 2014  |   Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách Akademického senátu PdF MU.

více

 

Festival francouzského divadla

 

Volby do Akademického senátu

Festival francouzského divadla, literatury a hudby, pořádaný divadelním souborem Echo Katedry francouzského jazyka a literatury, a studenty Hudební katedry Pedagogické fakulty pod záštitou primátora statutárního města Brna  Romana Onderky a patronací proděkana Pedagogické fakulty Vladimíra Richtera.
Vstoupit
 
Vyhlášení voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro období 2015─2017.
Vstoupit

Konference „Učíme psychologii“

 

Konference Katedry matematiky PdF MU

Vážená paní / vážený pane,
   
dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní konferenci s mezinárodní účastí „Učíme psychologii / Teaching psychology, Brno 2014 aneb Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychology“, která se bude konat v Brně dne 19.11.2014 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Vstoupit
 
Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV.
Konference se koná pod záštitou projektu CYKO, jehož řešitelem je doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. dne 25. 11. 2014.
Vstoupit

Soutěž o iPad

 

Prodej knih PdF MU – podzim 2014

Při příležitosti otevření nové knihovny pořádá PdF MU soutěž pro všechny studenty MU. Přijďte se podívat do nové knihovny, odpovězte na otázky a získejte krásný nový iPad.
Vstoupit
 
Bližší informace k prodeji knih vydaných PdF MU v podzimním semestru 2014.
Vstoupit