•  
   
 • Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
  Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
 • Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
  Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
 • Učíme se po celý život
  Učíme se po celý život
 • Široká nabídka studijních oborů
  Široká nabídka studijních oborů
 • Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
  Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
 • Teorie úzce propojená s praxí
  Teorie úzce propojená s praxí
 • Budoucí učitele vzděláváme již 70 let
  Budoucí učitele vzděláváme již 70 let
 • Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
  Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
 

Aktuality z Pedagogické fakulty

 

Slavíme 70. výročí!

Naše fakulta slaví 70. výročí svého vzniku! Podrobně Vám představíme pedagogický časopis Komenský, vzdáme hold výtvarnému i hudebnímu umění, zaposloucháme se do autorských čtení, zasportujeme si a v neposlední řadě naše výročí oslavíme také s akademickou obcí.

Vstoupit

Autorská čtení

Rádi bychom vás jménem Katedry českého jazyka a literatury PdF MU pozvali na VI. ročník autorských čtení na naší fakultě. Večery se konají vždy od 18:00 v Galerii RUV v areálu PdF MU, Poříčí 9.  V letošním roce se uskuteční večery tři, během nichž vystoupí 14 autorů, z nichž většina je roce fakultních oslav spojena s Masarykovou univerzitou. 

Vstoupit

Nabídka kurzů pro zaměstnance PdF MU

Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU nově nabízí kurzy pro zaměstnance zdarma. Najdete zde kurzy zaměřující se na zlepšování jazykových dovedností, práci s informačními technologiemi či prezentační dovednosti. 

Vstoupit

Aktivity PdF MU v rámci Týdne pro inkluzi 2016

Již popáté se letos koná celorepubliková akce s názvem Týden pro inkluzi od 17. do 23. října 2016. PdF MU je jejím partnerem a nabízí řadu zajímavých aktivit o lidech s postižením a/nebo znevýhodněním. Přijďte se podívat, poslechnout si, diskutovat. Bližší informace o celé akci najdete na www.tydenproinkluzi.cz. Seznam aktivit najdete pod odkazem Vstoupit.

Vstoupit

Konference Učíme psychologii

Dne 3. listopadu 2016 pořádá Katedra psychologie PdF MU ve spolupráci s ČMPS další ročník konference s mezinárodní účastí, pod názvem Učíme psychologii / Teaching psychology aneb Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychologyK aktivní i pasivní účasti na konferenci se můžete přihlásit do 27. října 2016 prostřednictvím webového formuláře. 

Vstoupit

Slavnostní odhalení plastiky Jana Patočky

Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní odhalení plastiky věnované jednomu z nejvýznamnějších českých filozofů 20. století Janu Patočkovi, které proběhne ve středu 9. listopadu 2016 ve 12 hodin na hlavním schodišti budovy na Poříčí 7. 

Vstoupit