•  
   
 • Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
  Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
 • Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
  Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
 • Učíme se po celý život
  Učíme se po celý život
 • Široká nabídka studijních oborů
  Široká nabídka studijních oborů
 • Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
  Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
 • Teorie úzce propojená s praxí
  Teorie úzce propojená s praxí
 • Budoucí učitele vzděláváme již 70 let
  Budoucí učitele vzděláváme již 70 let
 • Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
  Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
 

Aktuality z Pedagogické fakulty

 

Slavíme 70. výročí!

Naše fakulta slaví 70. výročí svého vzniku! Podrobně Vám představíme pedagogický časopis Komenský, vzdáme hold výtvarnému i hudebnímu umění, zaposloucháme se do autorských čtení, zasportujeme si a v neposlední řadě naše výročí oslavíme také s akademickou obcí.

Vstoupit

Mimořádné přijímací řízení

Děkan PdF MU vyhlašuje mimořádné přijímací řízení do navazujícího magisterského programu Učitelství pro základní školy, a to konkrétně pro jednooborové kombinované studium Učitelství fyziky pro ZŠ a Učitelství chemie pro ZŠ. Přihlásit se můžete pomocí e-přihlášky v období 1. června – 15. srpna 2016. Manipulační poplatek je 400 Kč. 

Vstoupit

Mezinárodní konference 24. Linguistik- und Literaturtage: „Sprachen verbinden“

Katedra německého jazyka a literatury pořádá konferenci 24. Linguistik- und Literaturtage: "Sprachen verbinden". Odborníci z evropských i mimoevropských univerzit, kteří se zabývají germanistickou lingvistikou, literární vědou i didaktikou cizích jazyků, představí výsledky teoretických i empirických výzkumů. Začínajícím výzkumníkům je nabídnuta příležitost diskutovat o výzkumných projektech a rozšířit si znalosti v oblasti metodologie a prezentačních technik. Konference se koná ve dnech 22. – 24. června 2016 pod záštitou děkana Jiřího Němce.  

Vstoupit

Matematika hrou

Zveme Vás na matematický jarmark Matematika hrou, který proběhne 24. června 2016 od 13 do 16 hodin v učebně č. 37 na Poříčí 31. Naučíte se kouzlit s čísly, složíte si z papíru originální kalendář na nový školní rok, zahrajete si logické hry a načerpáte vtipné nápady na prázdniny.

 
Vstoupit

Konference 70 ve zdraví

Při příležitosti 70. výročí naší fakulty a pod záštitou pana děkana Jiřího Němce pořádáme vědeckou konferenci 70 ve zdraví. Konference bude probíhat ve dnech 8. – 9. září 2016 a bude zaměřena na životní styl a podporu zdraví děti, mládeže, dospělých i seniorů. Přihlašovat se můžete do 31. července na reissmannova@ped.muni.cz. Konferenční poplatek činí 400 Kč. 

Vstoupit

Směrnice děkana k realizaci programů CŽV

Od září 2016 budou mít nově přijatí účastníci programů celoživotního vzdělávání upravené podmínky. Již přijatí uchazeči a současní studenti mohou své studium dokončit za podmínek stávajících. Podrobné informace najdete v přiložené směrnici děkana.

Vstoupit