•  
   
 • Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
  Moderní zázemí pro studenty, pedagogy i vědce v srdci města
 • Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
  Dostatek zdrojů v tvůrčím prostředí
 • Učíme se po celý život
  Učíme se po celý život
 • Široká nabídka studijních oborů
  Široká nabídka studijních oborů
 • Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
  Naši pedagogové jsou odborníci i inovátoři
 • Teorie úzce propojená s praxí
  Teorie úzce propojená s praxí
 • Budoucí učitele vzděláváme již 70 let
  Budoucí učitele vzděláváme již 70 let
 • Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
  Vzděláváme učitele napříč kontinenty a kulturami
 

Aktuality z Pedagogické fakulty

 

Slavíme 70. výročí!

Naše fakulta slaví 70. výročí svého vzniku! Podrobně Vám představíme pedagogický časopis Komenský, vzdáme hold výtvarnému i hudebnímu umění, zaposloucháme se do autorských čtení, zasportujeme si a v neposlední řadě naše výročí oslavíme také s akademickou obcí.

Vstoupit

Promítání dokumentu Na pomezí ticha a tmy

Přijďte se podívat na netradiční dokument o lidech s hluchoslepotou: Na pomezí ticha a tmy. Promítání a následná diskuse s autorkou se uskuteční 8. prosince 2016 od 18:30 na Pedagogické fakultě MU (učebna č. 1, Poříčí 7, budova Y).

Vstoupit

Autorská čtení

Rádi bychom vás jménem Katedry českého jazyka a literatury PdF MU pozvali na VI. ročník autorských čtení na naší fakultě. Večery se konají vždy od 18:00 v Galerii RUV v areálu PdF MU, Poříčí 9.  V letošním roce se uskuteční večery tři, během nichž vystoupí 14 autorů, z nichž většina je roce fakultních oslav spojena s Masarykovou univerzitou. 

Vstoupit

Celofakultní setkání k internacionalizaci

Ohlédněte se s námi za seminářem s kolegy z univerzity v Haagu a pomozte nám pro vás připravit další co nejužitečnější seminář, tentokrát s kolegy z univerzity v Minnesotě.

Vstoupit

Doktorské studium na PdF MU

Přemýšlíte o doktorském studiu? Studujte na PdF MU! Termín pro podání přihlášek do podzimního semestru 2017 je od 1. února do 30. dubna 2017. 

Vstoupit

Mezinárodní akreditace studia ABA

PdF MU získala od Výboru pro certifikaci behaviorálních analytiků jako první v ČR akreditaci pro poskytování postgraduálního specializačního vzdělávání v behaviorální analýze. Studium bude zahájeno v rámci programu CŽV od akademického roku 2017/2018. 

Vstoupit