Obecné informace Pro studenty Pro zaměstnance Pro uchazeče

Kontaktní informace

Adresa:
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7, 603 00 Brno

Tel.: +420 549 49 1111
E-mail: info@ped.muni.cz

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Bakalářské, navazující magisterské a celoživotní studijní programy poskytují ucelený systém přípravy učitelů pro 1. a 2. stupeň základních a středních škol.

Informace pro studenty

Pro studenty jsme připravili přehledné informace z ústřední knihovny, bakalářského, magisterského a doktorského studia a studijního oddělení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Informace pro zaměstnance

Pro zaměstnance jsme připravili přehledné informace o významných akciích, publikační činnosti a možnost vyhledání lidí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Informace pro uchazeče

Pro uchazeče o studium jsme připravili přehledné informace potřebné pro přihlášení ke studiu, přehled nabízených studijních oborů a ukázky TSP a oborových testů. Více informací najdete v sekci Studium, ale i na jiných místech na našem webu. Těšíme se na vás!

 

Hlavní menu

Kalendář

ISO

Anketa

Studentský klub PdF by rád zvýšil svou aktivitu, proto se Vás ptáme, jakou další formu studentské zábavy byste rádi viděli na fakultě?

Virtuální prohlídka

Odkazy

Aktuality z Pedagogické fakulty

Odběr aktualit e-mailem

 
Pro studenty Akce PdF MU Akademický senát

Dies academicus 2014 - rektorské volno

17. 4. 2014 | 6. května 2014
Dies academicus 2014
Slavnostní shromáždění akademické obce spojené s udělováním ocenění a čestných
uznání rektora MU se bude konat v úterý ...

více

Volba kandidáta na děkana pro období 2015-2019

15. 4. 2014 | Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vážené studentky, vážení studenti,
vážené členky, vážení členové akademické obce,
na konci dubna bude akademický ...

více

Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu

14. 4. 2014 | Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu (REF SP) vyhlásil každoroční cyklus pamětního stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty (RMUSP) v ...

více

Communication across Genres and Discourses (11.9.2014 - 12.9.2014)

11. 9. 2014 | The Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English: Communication across Genres and Discourses11. až 12. září 2014 organizuje Katedra anglického jazyka a literatury ...

více

Hudebně interpretační soutěž studentů Masarykovy univerzity ...

29. 4. 2014 | Hudebně interpretační soutěž studentů Masarykovy univerzity, vyhlášená pod záštitou děkana PdF MU doc. RNDr. Josefa Trny, CSc. v rámci Roku české hudby, se uskuteční ve ...

více

Vliv mnohojazyčnosti na psaný projev (24.10.2013 - 24.10.2014)

24. 10. 2013 | Významná akce na Pedagogické fakultě MU v roce 2013Cílem konference je představení výsledků výzkumu procesu psaní u žáků, jejichž mateřštinou je čeština (L1), a kteří ...

více

Volba kandidáta na funkci děkana/děkanky PdF MU

7. 3. 2014  |   Dne 31. 1. 2015 uplyne funkční období děkana Pedagogické fakulty MU. V souvislosti s touto skutečností vyhlašuje Akademický senát Pedagogické fakulty MU volbu kandidáta na funkci...

více

Webová prezentace AS PdF MU

1. 3. 2014  |   Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách Akademického senátu PdF MU.

více

Zápisy ze zasedání AS PdF MU

15. 2. 2014  |   Zápisy z jednotlivých zasedání Akademického senátu jsou k dispozici na dokumentovém serveru PdF MU.

více

 

Nekvalifikovaným učitelům

 

Přijímací řízení do 30. dubna!

Informace o možnostech doplnění chybějící učitelské kvalifikace na Pedagogické fakultě MU.Vstoupit
 
Všem zájemcům o studium v navazujících magisterských programech dáváme na vědomí, že sběr přihlášek ke studiu na PdF MU počínaje rokem 2014/2015 trvá do konce dubna 2014!

Vstoupit

Jaro s fyzikou na fakultě

 

Semináře sub-projektu PF 134

Studenti fyziky PdF MU katedry FCHOV si Vás dovolují pozvat na akci: Tajemství Skříně fyziků.

Vstoupit
 
Česko-britská o.p.s. Vás srdečně zve
na semináře sub-projektu PF 134.
Participace a spolupracující přístup při práci s ohroženými dětmi a rodinami.Vstoupit

Workshop – výchova k nekuřáctví

 

Prodej knih PdF MU – jaro 2014

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity pořádá workshop – Výchova k nekuřáctví
a podpora zdravého životního stylu v ZŠ.Vstoupit
 
Bližší informace k prodeji knih vydaných PdF MU v jarním semestru 2014.Vstoupit