Obecné informace

Pro studenty Pro zaměstnance Pro uchazeče

Kontaktní informace

Adresa:
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7, 603 00 Brno

Tel.: +420 549 49 1111
http://www.ped.muni.cz E-mail:

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Bakalářské, navazující magisterské a celoživotní studijní programy poskytují ucelený systém přípravy učitelů pro 1. a 2. stupeň základních a středních škol.

fakulta

Informace pro studenty

Pro studenty jsme připravili přehledné informace z ústřední knihovny, bakalářského, magisterského a doktorského studia a studijního oddělení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

studenti

Informace pro zaměstnance

Pro zaměstnance jsme připravili přehledné informace o významných akciích, publikační činnosti a možnost vyhledání lidí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

zamestnanci

Informace pro uchazeče

Pro uchazeče o studium jsme připravili přehledné informace potřebné pro přihlášení ke studiu, přehled nabízených studijních oborů a ukázky TSP a oborových testů. Více informací najdete v sekci Studium, ale i na jiných místech na našem webu. Těšíme se na vás!

uchazeci
 

Aktuality z Pedagogické fakulty

Odběr aktualit e-mailem

Aktuality na Facebooku

 
Pro studenty Akce PdF MU Akademický senát

Soutěž diplomových prací 2015

27. 5. 2015 | Soutěž diplomových prací 2015 Jihomoravský kraj společně se školským zařízením Lipka vyhlašuje XIII. ročník soutěže o nejlepší diplomové práce s tematikou...

více

Umělecká soutěž Propojený svět

10. 4. 2015 | Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a FUDUJEP vyhlásila uměleckou soutěž pro studenty vysokých škol pod názvemPropojený svět.Všechny...

více

Konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a...

15. 6. 2015 | Katedra matematiky PdF a pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků v Brně pořádají ve dnech 15. 6. –...

více


Místo: Zasedací místnost děkanátu (1. patro PdF MU, Poříčí 7)

  

  

Volby do AS PdF MU pro období 2015-2017

20. 10. 2014  |   Důležité termíny:31. října 2014 do 16:00Termín pro doručení návrhů kandidátů do AS PdF MU...

více

Volba kandidáta na funkci děkana/děkanky PdF MU

7. 3. 2014  |   Dne 31. 1. 2015 uplyne funkční období děkana Pedagogické fakulty MU. V souvislosti s touto...

více

Webová prezentace AS PdF MU

1. 3. 2014  |   Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách Akademického senátu PdF MU.

více

 

Role jokera perspektivou skupiny Giolli

 

Konference Katedry matematiky

Kabinet divadla utlačovaných PdF zve
27.
28. května 2015 na workshop, který povede italský lektor Roberto Mazzini. Cílem je seznámit účastníky s principy divadla utlačovaných a pohledem na roli tzv. jokera. Výseč z fotografie Zbyňka Riedla Legislativním divadlem ke změně!

Vstoupit
 

Katedra matematiky PdF a pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků v Brně pořádají ve dnech 15.–17. června 2015 čtvrtý ročník konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 

Vstoupit

Konference Oborové didaktiky

 

Soutěž o nejlepší slogan pro PdF MU

Zveme vás 19. června 2015 od 10 do 14:30 na konferenci s názvem Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy dle stejnojmenné knihy, kterou právě vydává Masarykova univerzita. Svou účast prosím potvrďte na tjanik@ped.muni.cz. 

Vstoupit
 

Proděkanka Hana Svatoňová vyhlašuje studentskou soutěž na slogan Pedagogické fakulty MU. Návrhy zasílejte do 31. července 2015 na rybarova@ped.muni.cz. Na autory prvních tří vítězných sloganů čeká finanční odměna.

Vstoupit

Nové kurzy CŽV

 

Konference ČAPV 2015

Nabízíme nové kurzy celoživotního vzdělávání, a to - Asistent pedagoga a Osobnostně sociální a dramatická výchova. Termín podání přihlášek je do 30. srpna 2015.

Vstoupit
 

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pořádá 16.18. září 2015 konferenci České asociace pedagogického výzkumu k tématu Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání.

Vstoupit