Aktuality z Pedagogické fakulty

 

Pokyn děkana č. 1/2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové, upozorňujeme na zveřejnění nového pokynu děkana, který specifikuje podmínky zadávání, vypracovávání, odevzdávání a hodnocení závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) na PdF MU. Tento pokyn nově zavádí tzv. oborové standardy, jež budou zveřejněny poprvé v jarním semestru 2016. 

Vstoupit

Mimořádné přijímací řízení ke studiu Speciální pedagogiky pro učitele

Děkan Pedagogické fakulty MU vyhlašuje od 1. listopadu 2015 mimořádné přijímací řízení ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu N-SPD Speciální pedagogika, studijní obor SPPU Speciální pedagogika pro učitele, kombinovaná forma.

Vstoupit

Nové kurzy CŽV

Nabízíme nové kurzy celoživotního vzdělávání zaměřené na pedagogiku, sociální a dramatickou výchovu, anglický, německý či ruský jazyk, pohybové aktivity, využívání tabletu ve výuce, zábavné učení vědy a řemesel a mnoho dalšího. 

Vstoupit

Minikonference: Jak fungují Global Storylines

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání a nezisková organizace NaZemi 27. listopadu 2015 pořádají minikonferenci, na které představí pedagogický přístup Global Storylines a spolu s učiteli z pilotních škol budou sdílet a diskutovat zkušenosti s jeho uplatněním na českých školách. Seznámíme vás také s výsledky výzkumu a program bude kombinovat příspěvky v plénu a práci v malých skupinách.

Vstoupit

Výchova k nekuřáctví a podpora zdravého životního stylu na ZŠ

Katedra psychologie pořádá workshop Výchova k nekuřáctví a podpora zdravého životního stylu na ZŠ, který proběhne 3. prosince 2015 v učebně č. 34. Přihlášky zasílejte do 1. prosince na zaloudikova@ped.muni.cz. 
Vstoupit

Minitrh podnětů k vědecké práci

Zveme vás na Minitrh podnětů k vědecké práci: vyhledávání - publikování - vykazování 2015, který proběhne 8. prosince 2015 v Relaxačním a konferenčním prostoru. Minitrh je určen zejména doktorským studentům PdF MU, vítáni jsou však i další zájemci. Cílem je, aby se účastníci na jednom místě dozvěděli potřebné informace a poznali odborníky, kteří se na fakultě daným oblastem věnují. 

Vstoupit