Obecné informace Pro studenty Pro zaměstnance Pro uchazeče

Kontaktní informace

Adresa:
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7, 603 00 Brno

Tel.: +420 549 49 1111
http://www.ped.muni.cz E-mail:

Vítejte na stránkách Pedagogické fakulty

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Bakalářské, navazující magisterské a celoživotní studijní programy poskytují ucelený systém přípravy učitelů pro 1. a 2. stupeň základních a středních škol.

Informace pro studenty

Pro studenty jsme připravili přehledné informace z ústřední knihovny, bakalářského, magisterského a doktorského studia a studijního oddělení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Informace pro zaměstnance

Pro zaměstnance jsme připravili přehledné informace o významných akciích, publikační činnosti a možnost vyhledání lidí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Informace pro uchazeče

Pro uchazeče o studium jsme připravili přehledné informace potřebné pro přihlášení ke studiu, přehled nabízených studijních oborů a ukázky TSP a oborových testů. Více informací najdete v sekci Studium, ale i na jiných místech na našem webu. Těšíme se na vás!

 

Hlavní menu

Kalendář

kalendář náhled
odznaky ISO

Anketa

Studentský klub PdF by rád zvýšil svou aktivitu, proto se Vás ptáme, jakou další formu studentské zábavy byste rádi viděli na fakultě?

Virtuální prohlídka

budova fakulty

Odkazy

Aktuality z Pedagogické fakulty

Odběr aktualit e-mailem

 
Pro studenty Akce PdF MU Akademický senát

III. Mezinárodní konference Snoezelen-MSE

27. 6. 2014 | Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Asociací konceptu Snoezelen České republiky pořádá III. Mezinárodní konferenci ...

více

Soutěž studentských prací

27. 6. 2014 | Vážení studenti, nenechávejte svoje studentské práce v "šuplíku". Vyhlašujeme soutěž studentských prací studentů bakalářských, magisterských a doktorských ...

více

Změny v úředních hodinách na studijním oddělení PdF MU

11. 8. 2014 | Vážení studenti, ve dnech 30. 7. do 15. 8. 2014 jsou zrušeny úřední hodiny Radky Fajmonové. Ve dnech 7. 8. do 22. 8. 2014 jsou zrušeny úřední hodiny Dany Kučerové. Ve dnech ...

více

Communication across Genres and Discourses (11.9.2014 - 12.9.2014)

11. 9. 2014 | The Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English: Communication across Genres and Discourses11. až 12. září 2014 organizuje Katedra anglického jazyka a literatury ...

více

Vliv mnohojazyčnosti na psaný projev (24.10.2013 - 24.10.2014)

24. 10. 2013 | Významná akce na Pedagogické fakultě MU v roce 2013Cílem konference je představení výsledků výzkumu procesu psaní u žáků, jejichž mateřštinou je čeština (L1), a kteří ...

více

  

Volba kandidáta na funkci děkana/děkanky PdF MU

7. 3. 2014  |   Dne 31. 1. 2015 uplyne funkční období děkana Pedagogické fakulty MU. V souvislosti s touto skutečností vyhlašuje Akademický senát Pedagogické fakulty MU volbu kandidáta na funkci...

více

Webová prezentace AS PdF MU

1. 3. 2014  |   Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách Akademického senátu PdF MU.

více

Zápisy ze zasedání AS PdF MU

15. 2. 2014  |   Zápisy z jednotlivých zasedání Akademického senátu jsou k dispozici na dokumentovém serveru PdF MU.

více

 

Úvodní stránka Pedagogické fakulty MU

Mezinárodní workshop C.A.L.M.A.Z

 

Učitelům ZŠ a SŠ

C.A.L.M.A.Z – mezinárodní síť spojující učitele tělesné výchovy a geografie evropských zemí.
Ve dnech 9. – 12. 9. 2014 se uskuteční setkání a workshop zástupců skupiny C.A.L.M.A.Z a studentů reprezentujících PdF MU.Vstoupit
 
PdF MU nabízí od školního roku 2014/2015
v souladu se změnami RVP nový čtyřsemestrální obor Učitelství bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Obor je určen učitelům základních
a středních škol v rámci tzv. rozšiřujících programů (DAP – další aprobační předmět).Vstoupit

Nekvalifikovaným učitelům

 

Oddělení praxí

Informace o možnostech doplnění chybějící učitelské kvalifikace na Pedagogické fakultě MU.Vstoupit
 

Oddělení praxí, katedra pedagogiky PdF MU je přestěhováno – přesnou adresu naleznete zde.

Vstoupit