•  
   

Aktuálně

  • V nakladatelství Dr. Kovač vyšel sborník z konference Sprachen verbinden, která se konala na naší katedře v červnu 2016
  • Od 4. do 7. května 2016 probíhá studentský divadelní festival Drehbühne Brno, s účastí naší divadelní skupiny DoppelL: každý večer v divadle Barka
  • Katedra německého jazyka a literatury pořádá 22.-24. června 2016 v rámci oslav 70. výročí založení PdF MU mezinárodní konferenci společnosti GeSuS "Sprachen verbinden"
  • Členové katedry se podílejí na mezinárodním projektu EMLT Job Education Mismatch