Informace o projektu
Produktivní kultura vyučování a učení

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-13038S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Západočeská univerzita v Plzni

Navrhovaný projekt pokračuje v didaktickém zkoumání výuky zaměřeném na zdůvodněné hodnocení její kvality a následně na podporu zlepšování výuky ve vzdělávací praxi. Teorie a výzkumný design systematicky navazuje na poznatky výzkumného týmu z dřívějších projektů GAČR. Proto projekt směřuje k zaplňování dříve zjištěných “slepých míst” v poznávání vztahů mezi kvalitami determinant učebního prostředí ve výuce a rozvíjením žákovského porozumění vzdělávacímu obsahu. Cílem projektu je didakticky analyzovat funkční souvislosti mezi klíčovými determinantami, které spolurozhodují o kvalitě výuky, způsobem interakcí žáků se vzdělávacím obsahem v učebním prostředí a reálně zjistitelnými stavy mentálních schémat žáků podmiňujících žákovské porozumění vzdělávacímu obsahu a dorozumění se o něm. Cílem v aplikační oblasti je pokračovat v rozvoji metodologie a metodiky hodnocení přínosu výukových situací pro žákovské učení. Hlavními výstupy projektu budou monografie a článek v odborném impaktovaném časopisu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.