Teorie obsahové transformace jako opora pro metodologii analýzy S-L sítí při didaktickém výzkumu výuky

Logo poskytovatele
Autoři

KOHOUT Jiří NAJVAR Petr SLAVÍK Jan JANÍK Tomáš MENTLÍK Pavel ČEŠKOVÁ Tereza NAJVAR Petr

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá teorií a metodologií zkoumání kognitivních změn vyvolávaných výukou na základní škole nebo na střední škole. V teorii řeší téma typologie kognitivních změn podle Kvaszova teorému (2020) o shodě typů kognitivních změn na úrovni historické kulturní epistemologie a osobní epistemologie. Tuto shodu vysvětluje na základě shodné kognitivní báze: sémanticko-logické struktury schématu, jímž je stabilizována znalost obsahu. Teoretická a metodologická východiska jsou ilustrována příkladem ze vzdělávacího oboru fyzika.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.