Informace o projektu
Jaký význam má kontext: objektivní determinanty socializace začínajících učitelů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-12956S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Profesní indukce je považována za rozhodující fázi profesního rozvoje učitele zejména proto, že má dlouhodobý dopad na pracovní
spokojenost a délku profesní kariéry učitelů. Potřeba výzkumu a hloubkových analýz procesů profesní iniciace v současném českém prostředí
je tedy zřejmá. Předkládaný projekt nahlíží problematiku ze socio-pedagogické perspektivy a zaměřuje se na procesy socializace začínajících
učitelů a jejich objektivní determinanty.. Předpokládá, že výsledky přispějí k současnému stavu poznání v teorii učitelské profese, zejména
poskytnou hlubší vhled do procesů a podmínek profesního rozvoje učitelů. Mohou rovněž napomoci snížit míru fluktuace učitelů, kromě toho
výsledky přinesou zjištění využitelná pro první fázi profesního rozvoje učitelů, profesní stabilizaci, která je mj. součástí návrhu kariérního
systému učitelů v České republice. Konkrétní výstupy zahrnují monografii, články v odborných časopisech a odborná sdělení na konferencích.

Publikace

Počet publikací: 27


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.