Career Change Intentions of Novice Teachers in the Czech Republic: The Role of Out-of-school Factors

Logo poskytovatele
Název česky Úvahy o změně profese začínajících učitelů v České republice: role mimoškolních faktorů
Autoři

MINAŘÍKOVÁ Eva HANUŠOVÁ Světlana JANÍK Miroslav JANÍK Tomáš KOHOUTEK Tomáš ULIČNÁ Klára

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Začínající učitelé jsou ohroženou skupinou učitelů – mohou prožívat šok z praxe a jsou vystaveni každodenním výzvám ve své výukové praxi, ačkoli se sami nacházejí ve stádiu „přežití“. I přes jejich malé zkušenosti jsou od nich očekávané stejné výkony jako od zkušenějších učitelů, mnohdy jsou jim dokonce svěřovány i nejnáročnější třídy na školách. To může mít negativní dopad na pojímání vlastního úspěchu, ale také na jejich osobní pohodu. Již na počátku své kariéry jsou tak ohroženi syndromem vyhoření. To vše může na konci vést i k úvahám změnit profesi a opustit školství. Prezentovaná studie se zaměřuje právě na skupinu začínajících učitelů a jejím cílem je zjistit, jakou roli hrají mimoškolní faktory při úvahách o změně profese. Analýzy ukazují, že co se týče mimoškolních faktorů, ti, kteří chtějí zůstat v profesi, jsou pozitivněji naladění ohledně všech faktorů – vnímají tedy pozitivněji kontext (tj. plat, smluvní podmínky), ale také vzdělávací politiku. U těch učitelů, kteří chtějí opustit školu, je hodnocení podpory a respektu ze strany rodičů žáků negativnější než u učitelů, kteří chtějí opustit profesi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.