Novice Teachers of English as a Foreign Language in the Czech Republic and their Drop-Out Intentions

Logo poskytovatele
Název česky Začínající učitelé angličtiny jako cizího jazyka v České republice a jejich záměr odejít ze školy/ze školství
Autoři

HANUŠOVÁ Světlana PÍŠOVÁ Michaela KOHOUTEK Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Language and Cultural Education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://content.sciendo.com/view/journals/jolace/7/2/article-p51.xml
Doi http://dx.doi.org/10.2478/jolace-2019-0011
Klíčová slova teaching English as a foreign language; novice teachers; drop-out
Popis Problémy s nedostatkem učitelů hrají klíčovou roli mezi faktory ovlivňujícími kvalitu výuky anglického jazyka na českých základních školách. Nedostatek učitelů angličtiny jako cizího jazyka od roku 1990 opakovaně reportuje Česká školní inspekce. Nedostatek je z velké části způsoben neochotou absolventů studijních programů učitelů anglického jazyka přijímat učitelské pozice na základních školách. Dalším faktorem, který může přispět k nedostatku učitelů angličtiny, jsou odchody učitelů ue školy či ze školství. Tyto odchody bohužel v České republice nebyly dosud zkoumány či sledovány státem garantovanými statistikami. Ve výzkumné studii zaměřené na odchody začínajících učitelů ze školy či školství, která byla realizována v letech 2015–2017, jsme se zabývali procesem socializace začínajících učitelů ve školách a vnějšími faktory, které ovlivňují socializaci a které lze považovat za prediktory rozhodnutí začínajících učitelů zůstat ve své současné škole nebo opustit školu nebo učitelskou profesi. Článek představuje dílčí zjištění související se záměry začínajících učitelů angličtiny jako cizího jazyka ve srovnání s učiteli jiných předmětů. Naše zjištění ukazují, že začínající učitelé angličtiny jako cizího jazyka chtějí odcházet ze školy častěji než jiní učitelé a že navíc učitelé angličtiny hodnotí svou spolupráci s kolegy a vedení na svých školách kritičtěji než ostatní učitelé.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.