Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení

Logo poskytovatele
Autoři

JANÍK Tomáš WILDOVÁ Radka ULIČNÁ Klára MINAŘÍKOVÁ Eva JANÍK Miroslav JAŠKOVÁ Jana ŠIMŮNKOVÁ Barbora

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogika
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11678&lang=cs
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23362189.2017.433
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova induction period; novice teachers; career system; professionalisation continuum
Popis Předkládaná studie se soustředí na adaptační období pro začínající učitele jakožto příležitost pro podporu profesního rozvoje učitelů. Nejprve identifikuje výzvy, které se s tímto obdobím profesního života pojí, poté představuje zkušenosti z vybraných zemí, ve kterých je adaptační období realizováno, a nakonec diskutuje současné návrhy na implementaci adaptačního období pro začínající učitele v České republice. Se zázemím v řešení výzkumných projektů se tato studie pokouší jít vstříc současným aktivitám MŠMT spojeným se zaváděním kariérního systému pro pedagogické pracovníky a adaptačního období pro začínající učitele. Návrh novely zákona, který tyto systémové prvky podpory učitelů legislativně konstituuje, je v době vzniku tohoto textu projednáván na různých úrovních. Bude-li návrh schválen, otevírá se prostor pro dopracování a konkretizaci adaptačního období. V návaznosti na zahraniční zkušenosti a mezinárodní srovnávací studie se tento text pokusí identifikovat několik principů, jejichž naplnění se může jevit jako přínosné pro rozpracování adaptačního období. Tyto principy jsou spojeny s efektivností indukce pro začínající učitele.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.