Přehled spolupracujících organizací, poskytovatelů praxe

Kde studující PdF MU mohou absolvovat své praxe?

Studující si mohou vybírat z nabídky fakultních škol a fakultních zařízení nebo ze seznamu spolupracujících organizací, kde již Pedagogická fakulta MU má podepsanou smlouvu o realizaci vzájemné spolupráce k praxím.

V případě, že si studující dle zadání předmětu praxe vybírají a domlouvají školu či zařízení dle vlastního výběru, je NUTNÉ, aby studující vedení organizace oslovil s předstihem a nejprve se na realizaci praxe domluvil. O přijetí studujících na praxi do organizace rozhoduje vedení organizace.

Je možné, že organizace studujícím praxi nebude moci umožnit, v tom případě prosíme studující, aby rozhodnutí vedení respektovali a oslovili na praxi jinou organizaci.

Přehled fakultních škol a zařízení

Pokud se rozhodnete realizovat svou praxi na fakultní škole či zařízení, oslovte nejprve garanty*garantky v organizaci.

  • Seznam garantů*garantek na fakultních školách a kontakty na ně – prohlédnout zde.
  • Seznam garantů*garantek na fakultních zařízení a kontakty na ně – prohlédnout zde.

Přehled fakultních škol a zařízení

Přehled spolupracujících organizací

Zde najdete seznam organizací, poskytovatelů praxe, kde má Pedagogická fakulta MU již uzavřenou smlouvu. Seznam je řazen abecedně podle měst (první sloupec). Seznam průběžně aktualizujeme.

Přehled spolupracujících organizací - dokument ke stažení

Chcete si na praxi vybrat organizaci, která ještě nemá podepsanou smlouvu  s PdF MU?

Podívejte se, co je potřeba udělat. Jak školu oslovit a jaké dokumenty veední oerganizace předat

Informace pro nové poskytovatele praxí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.