Back

Praxe

Koncepce studia budoucích učitelů/učitelek je založena na myšlence kontinuální přípravy: vedle odborných, tzv. aprobačních disciplín studenti/studentky mají také předměty rozvíjející potřebné pedagogické kompetence. Předměty jsou soustředěny do pedagogicko-psychologické přípravy a společně s praxemi v bakalářské i navazující magisterské části studia tvoří ucelený a vzájemně provázaný modul.

Katedra pedagogiky garantuje učitelské praxe včetně reflektivních seminářů k bakalářským a navazujícím magisterským praxím, které jsou v přípravě na profesi podstatným prvkem osobnostního a profesního rozvoje studentů/studentek. V těchto předmětech pedagogicko-psychologického modulu vás čeká úzká spolupráce, otevřená komunikace, bezpečné prostředí, zajímavé úkoly, trénink různých dovedností, setkání s odborníky/odbornicemi z praxe a další výzvy směřující k vašemu osobnostnímu a profesnímu rozvoji a dobrým pedagogům/pedagožkám.

Jaké jsou předměty v pedagogicko-psychologickém modulu a jejich rozvržení v průběhu bakalářské a navazujícího magisterského studia, můžete vidět na přehledu vyučovaných předmětů zde.