Ověřování podmínky přijetí ke studiu

u absolventů a absolventek zahraničního vzdělání

Obecně platné informace

Své zahraniční vzdělání můžete prokázat přímo předložením zahraničního dokladu o zahraničním vzdělání případně spolu s dalšími doklady, které si může fakulta i dodatečně vyžádat. Fakulta následně ověří, že se jedná o vzdělání, na základě kterého můžete pokračovat ve vysokoškolském studiu.

Poplatek

Ověření je na Pedagogické fakultě zpoplatněno částkou 850,- Kč.

Ověření fakultou vs. nostrifikace

Berte prosím na vědomí, že ověření platí pouze pro účely konkrétního běhu přijímacího řízení na Pedagogické fakultě. Neobdržíte tedy žádný doklad o rovnocennosti vzdělání. Výhodou oproti obecnému uznání zahraničního vzdělání v ČR, tzv. nostrifikaci, je zejména kratší doba trvání celého procesu.

Kdy ověření zahraničního vzdělání fakultou zahájit?

Fakulta ověřuje zahraniční vzdělání nejdříve v okamžiku po vystavení návrhu na přijetí ke studiu, tedy po úspěšném vykonání přijímací zkoušky a po neveřejném zasedání přijímací komise. Právě tehdy je to smysluplné, ne dříve. Vzhledem ke skutečnosti, že je celý proces zpoplatněný, není důvod hradit poplatek a proces zahajovat dříve, dokud neexistuje jistota přijetí a zápisu ke studiu. Doporučení hodná je samozřejmě příprava na celý proces – úřední překlady dokumentů do českého nebo anglického jazyka je rozumné pořídit s dostatečným předstihem.

Kontaktní osoba

Jak ověřování probíhá?

 1. Úhrada poplatku,
 2. doložení dokladů,
 3. kontrola dokladů fakultou,
 4. ověření akademických práv,
 5. ověření akreditace zahraniční instituce (fakulta může studující požádat o zprostředkování),
 6. vyhodnocení.

Kdo může do studia přímo bez ověření?

Absolventi a absolventky zahraničních škol ze

 • Slovenska,
 • Maďarska,
 • Německa,
 • Polska,
 • Slovinska

a zahraničních škol z ostatních zemí, pokud mají nostrifikaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.