Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je žlutá. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Odkazy pro uchazeče

Bakalářské a magisterské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

 

Rigorózní řízení

Testy

Informace k oborovým testům

Seznamte se s podrobnostmi o jednotlivých oborových zkouškách

Informace k testu studijních předpokladů (TSP)

Informace o TSP

Procvičování TSP

 

Kontakty

Informace o přijímacím řízení ke studiu na PdF
  • prijimacky@ped.muni.cz
  • 549 49 4864
  • 549 49 3254 (kombinovaná forma studia a všechna navazující mgr. studia)
Informace o Testu studijních předpokladů, e-přihlášce, platbách za přihlášku

Důležité informace

Po přijetí

Brožura pro uchazeče

„Připravili jsme pro vás brožuru se všemi informacemi k aktuálnímu přijímacímu řízení na PED MUNI.“

Prohlédnout

Studijní katalogy


Studijní katalogy poskytují přehled povinných a povinně volitelných předmětů, které musí student během studia absolvovat.