Back
image_pdfimage_print

Organizační pokyny k předmětům Učitelské praxe 1, 2 a 3

Existují 2 možnosti, jak lze předměty Učitelská praxe 1, 2, 3 splnit

1) Pokud jste v současné době nebo dříve (max. před pěti lety) byli zaměstnáni jako učitelé na základní či střední škole, máte možnost nechat si praxi uznat.

 • Uznání Učitelské praxe 1 – nemusíte praxi absolvovat, pouze si necháte od ředitele školy, ve které pracujete (příp. jste pracovali), potvrdit k tomu  určený formulář (najdete jej zde) a vložíte jej do odevzdávárny předmětu v ISu.
 • Uznání Učitelské praxe 2 a 3 – nemusíte praxi absolvovat pouze v případě, že s tím bude vyučující předmětu (z oborové katedry) souhlasit. Pokud vyučující souhlasí, necháte si od ředitele školy, ve které pracujete (příp. jste pracovali), potvrdit k tomu určený formulář (najdete jej zde). Pokud jste formulář odevzdávali už v rámci Učitelské praxe 1, stačí, když si jej z odevzdávárny stáhnete a pošlete jej vyučujícímu předmětu na email s žádostí o uznání praxe..

2) Pokud si nenecháte praxi uznat, musíte praxi řádně absolvovat dle organizačních pokynů uvedených dále.

Organizační pokyny k předmětům Učitelské praxe 1, 2, 3:

Kde lze a kde naopak nelze praxi vykonat:

 • Praxe je třeba vykonat na některé ze škol v České republice. Praxi je možné vykonat také v zahraničí v rámci studijního pobytu (typicky ERASMUS) nebo v rámci stáže, pakliže se bude podoba praxe na zahraniční instituci blížit požadavkům na praxi v rámci daného předmětu (především jde o počet hodin). Požadavky k jednotlivým předmětům jsou popsány v “POKYNECH k obsahu praxí”. Absolvování praxe v zahraničí je nezbytné dopředu domluvit s vyučujícím předmětu – v případě s Učitelské praxe 1 je to vyučující katedry pedagogiky, v případě Učitelské praxe 2 a 3 je to vyučující oborové katedry (viz sylaby předmětů).
 • Studenti ze Slovenské republiky mohou praxi vykonávat pouze na školách na území České republiky. Vzhledem k tomu, že úředním jazykem je v českých školách čeština, mohou studenti vyučovat pouze v českém jazyce.
 • Učitelská praxe 1
  • Pokud studujete obor, který vás profiluje pro práci na ZŠ, musíte praxi vykonat na klasické ZŠ.
  • Pokud studujete obor, který vás profiluje pro práci na SŠ, musíte praxi vykonat na klasické SŠ.
 • Učitelská praxe 2 a Učitelská praxe 3
  • Vykonávejte praxi na klasické základní či klasické střední škole (v souladu s Vaší oborovou profilací).
  • Pokud se profilujete na učitelství jazyků, můžete praxi vykonat také na jazykové škole.

Informace o výběru a registraci školy, na níž budete praxi vykonávat

Student je povinen přihlásit (tedy registrovat) školu, na které bude praxi vykonávat do IS. V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána. Student si založí jedno téma z rozpisu Školy dle vlastního výběru v IS; a to v termínu dle harmonogramu. Toto přihlášení školy v IS je nutné vykonat nejméně deset dní před nástupem studenta na praxi tak, aby mohla být v časovém předstihu na školu, kde bude student na praxi, odeslána dokumentace.

Potvrzení o tom, že je vaše přihlášení v pořádku, získáte prostřednictvím e-mailu, který vám bude doručen z IS. Teprve potom je vaše přihlášení platné. Po zahájení praxe lze změnit školu pouze ve výjimečných případech, a to na základě oboustranné dohody s administrátorkou praxí
Denisou Foltovou, DiS. (tel. 549 49 3724). Registrace vámi vybrané školy do IS MUNI je nutná. Umožňuje kontrolu studenta v průběhu praxe a je podmínkou pro vyplácení odměny provázejícímu učiteli ze strany PdF MU. PdF MU nemůže nést zodpovědnost za studenta na praxi v případě, že šk
olu, na níž praktikuje, do IS MUNI nezaregistruje.

Postup při registraci školy dle vlastního výběru:

 • Dříve, než si zaregistrujete školu „dle vlastního výběru“, jste povinni domluvit se s ředitelem příslušné školy i konkrétním provázejícím učitelem a předložit jim potřebné informace o praxi, které naleznou na webu katedry pedagogiky.
  Registrace školy „dle vlastního výběru“ bez předchozí domluvy s ředitelem školy není přípustná!
 • Při registraci je potřeba dodržet správný postup, jinak vám nebude doručen potvrzovací mail a vaše registrace bude neplatná. Platný postup:
  a) Vyplňte u názvu školy právě a pouze tyto údaje: druh školy (ZŠ, SŠ, G), ulice, číslo popisné, město. Příklad: ZŠ, U školy 386, Pozořice. Jedná-li se o obec, v níž nejsou ulice, pak uvádějte pouze druh školy, obec, číslo popisné.
  b) Při registraci je třeba uvést oficiální webovou adresu školy, jméno provázejícího učitele, e-mail provázejícího učitele a zkratku předmětu/ů, ze kterého/kterých praktikujete (např.
  http://www.zspozorice.cz, Mgr. Petr Novák, novak@gmail.com, ČJ). Proveďte registraci podle návodu.

Organizační pokyny k samotnému průběhu praxe

 • Na praxi choďte řádně ty dny v týdnu, na nichž jste se domluvili s ředitelem školy a provázejícím učitelem.
 • Případnou absenci (z důvodu nemoci apod.) neodkladně osobně oznamte řediteli školy nebo pověřenému pracovníkovi.
 • Plňte úkoly zadané ředitelem školy či jím pověřeným učitelem.