Informace o projektu
Role speciální pedagogiky v prostředí inkluzivního školského prostředí

Kód projektu
MUNI/A/1432/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt jako celek se na obecné rovině zaměřuje na uchopení role, kterou speciální pedagogika sehrává v prostředí inkluzivního školství v České republice. V užším ohledu se projekt věnuje problematice vzdělávání a výchovy (edukace) dětí/žáků se speciálními vzdělávacími (individuálními edukačními) potřebami ve školách a školských výchovných zařízeních. K předmětné tématice bude přistupováno z hlediska aktuálních přístupů, které cílí skrze inkluzivní kroky na podporu a vytváření příležitostí pro děti (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami, přístupů, které respektují a chápou individuální potřeby jako východisko pro edukaci či speciálně pedagogickou intervenci. Projekt navazuje na výzkumné i výukové aktivity Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU. Cílem a páteří projektu bude podpora a participace studujících do výzkumných aktivit v rámci dizertačních projektů či jiných výzkumně orientovaných projektů.

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.