Specifika vzdělávání žáků s dvojí výjimečností na prvním stupni

Autoři

BARANOVÁ Petra MÁROVÁ Ivana

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Předkládaná monografie představuje téma dvojí výjimečnosti, tedy přítomnost speciálních vzdělávacích potřeb, převážně specifických poruch učení, v kombinaci s nadáním či mimořádným nadáním u žáka. V prvních kapitolách jsou charakterizovány základní teoretické koncepty vztahující se ke specifickým poruchám učení, jejich charakteristice a specifickým projevům v mladším školním věku. Dále je vymezena terminologie nadání a mimořádného nadání, jeho identifikace a specifické projevy ve vzdělávání. Všechna teoretická témata jsou charakterizována z pohledu tuzemské a zahraniční literatury. Těžiště monografie tkví v kvalitativním výzkumném šetření realizovaném s běžnými a speciálními pedagogy, jehož cílem bylo zmapování možností úprav vzdělávacího procesu, přístupu učitele a využití vhodných vzdělávacích strategií ke zefektivnění vzdělávacího procesu žáků s dvojí výjimečností.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.